vyberte produkt

ColorPainter H3-104s


Príslušenstvo

Položka Kód Cena Poznámky
Nástavec na výstup vzduchu IP7-013
Súprava na sieťovú tlač 104 IP7-011
Nožný spínač IP7-014
Zvinovacia jednotka IP7-015
Napínacia jednotka 104 IP7-023
Súprava na osadené vkladanie 104 IP7-025

Spotrebný materiál

Položka Kód Cena Poznámky
Atramentová kazeta, čierna IP6-224
Atramentová kazeta, žltá IP6-221
Atramentová kazeta, purpurová IP6-222
Atramentová kazeta, azúrová IP6-223
Atramentová kazeta, svetlopurpurová IP6-226
Atramentová kazeta, svetloazúrová IP6-225
Atramentová kazeta, sivá IP6-227
Atramentová kazeta, svetlosivá IP6-228
Atramentová kazeta, čierna, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-224
Atramentová kazeta, žltá, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-221
Atramentová kazeta, purpurová, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-222
Atramentová kazeta, azúrová, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-223
Atramentová kazeta, svetlo purpurová, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-226
Atramentová kazeta, svetlo azúrová, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-225
Atramentová kazeta, sivá, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-227
Atramentová kazeta, svetlo sivá, séria 3M SX od spoločnosti OKI M6-228
Vedľajšia kazeta, čierna IP7-214
Vedľajšia kazeta, žltá IP7-211
Vedľajšia kazeta, purpurová IP7-212
Vedľajšia kazeta, azúrová IP7-213
Vedľajšia kazeta, svetlopurpurová IP7-216
Vedľajšia kazeta, svetloazúrová IP7-215
Vedľajšia kazeta, sivá IP7-217
Vedľajšia kazeta, svetlosivá IP7-218
Atramentový zásobník IP7-123
Súprava na každodennú údržbu A IP7-230
Súprava kvapalín na čistenie uzáverov A IP6-272
Súprava kvapalín na čistenie stierača A IP7-231
Súprava nádoby s absorpčnou kvapalinou A IP7-232
Súprava puzdra nádoby IP7-167
Čepeľ stierača IP7-233
Čistiaca tyčinka IP6-147
Čistiaca tyčinka (hrubá) IP7-264
Súprava na čistenie držiaka listov A IP7-225
Súprava kvapalín na čistenie A IP7-236
Súprava kvapalín na uskladnenie A IP7-237
Fľaša na prebytočný atrament (1000 ml) IP5-299
Fľaša na prebytočný atrament (3000 ml) IP6-109
Súprava rukavíc IP7-138
Prachový filter IP7-027
Filter výfukového ventilátora IP7-028
Ihlica zásobníka na listy IP7-127
Valec zásobníka na listy IP7-124

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram