vyberte produkt

C9655


Príslušenstvo

Položka Kód Cena Poznámky
Prídavný zásobník na papier 42831303
Veľkokapacitný podávač 42831503
Dokončovacia jednotka 42504403
Dokončovacia jednotka 42955703
Triedič 42832803
Jednotka na obojstrannú tlač 42797203
20151214104557617-MEM256G_512D.png/MEM256G_512D.png256MB RAM 01182901
40 GB pevný disk 41376066
40 GB pevný disk 41376088
Dierovacia jednotka (2 diery) 42872901
Dierovacia jednotka (4 diery) 42872903
Dierovacia jednotka (4 diery) 42872904 *1
Zásobník pre transparenty 42964902

*1 na švédske dierovanie

Spotrebný materiál

Položka Kód Cena Poznámky
20151216000110401-43837132_toner_k.png/43837132_toner_k.pngČierna tonerová kazeta s veľkou kapacitou 43837132 22 500 strán *1
20151216000110327-43837129_toner_y.png/43837129_toner_y.pngŽltá tonerová kazeta s veľkou kapacitou 43837129 22 000 strán *1
20151216000110349-43837130_toner_m.png/43837130_toner_m.pngPurpurová tonerová kazeta s veľkou kapacitou 43837130 22 000 strán *1
20151216000110371-43837131_toner_c.png/43837131_toner_c.pngAzúrová tonerová kazeta s veľkou kapacitou 43837131 22 000 strán *1
20151216000106056-42918108_id_k.png/42918108_id_k.pngČierny obrazový valec 42918108 30 000 strán *2
20151216000105993-42918105_id_y.png/42918105_id_y.pngŽltý obrazový valec 42918105 30 000 strán *2
20151216000106014-42918106_id_m.png/42918106_id_m.pngPurpurový obrazový valec 42918106 30 000 strán *2
20151216000106035-42918107_id_c.png/42918107_id_c.pngAzúrový obrazový valec 42918107 30 000 strán *2
20151216000101104-42931703_fuser.png/42931703_fuser.pngZapekacia jednotka 42931703 100 000 strán *3
20151216000059613-42931603_belt.png/42931603_belt.pngPásová jednotka 42931603 100 000 strán *4
20151216000104382-42869403_wt.png/42869403_wt.pngNádobka na prebytočný toner 42869403 30 000 strán
Spinky 42937603 5 000 spiniek x 3 *5

*1 Výťažnosť počtu strán A4 je v súlade s normou ISO/IEC 19798.

*2 Priemerná životnosť veľkosti A4 vychádzajúca z bežného kancelárskeho prostredia.

*3 100 000 (A4 LEF)

*4 A4 pri 3 stranách na úlohu

*5 pre internú dokončovaciu jednotku

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram