Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ

Σύμπτωμα

Σημείο προς έλεγχο

Λύση

Αναφορά

Δεν είναι δυνατή η αποστολή φαξ.

Στείλατε την σωστή διαδικασία;

Ελέγξτε την διαδικασία, και έπειτα προσπαθήστε ξανά.

Αποστολή φαξ (Διαδικασία)

Καθορίσατε τον σωστό αριθμό φαξ;

Αν χρησιμοποιείτε ταχεία κλήση, εκτυπώστε τη λίστα ταχείας κλήσης για να ελέγξτε την καταχώρηση.

Προσδιορισμός προορισμού (Απευθείας εισαγωγή)

Προσδιορισμός προορισμού (Τηλεφωνικός κατάλογος)

Προσδιορισμός προορισμού (Πλήκτρο συντόμευσης)

Προσδιορισμός προορισμού (Ιστορικό αποστολής και Ιστορικό λήψης)

Καθορίσατε τον κατάλληλο τύπο κλήσης;

Καθορίστε τον κατάλληλο τύπο κλήσης για την περιοχή σας.

Εγκατάσταση χρήστη

Έχει συμβεί κάποιο πρόβλημα στην παραλήπτρια συσκευή;

Ζητήστε από τον παραλήπτη να έχει τη συσκευή του παραλήπτη έτοιμη για λήψη.

-

Έχει σημειωθεί ο κωδικός σφάλματος [23 (23)] στο ημερολόγιο αποστολής/λήψης;

Πιέστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)], επιλέξτε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [User Install (Εγκατάσταση χρήστη)] και έπειτα ορίστε [MF(Tone)/DP(Pulse) (Χειροκίνητη τροφοδοσία(Τονικό)/DP(Παλμικό))], ανάλογα με το περιβάλλον σας.

Έλεγχος των πληροφοριών της συσκευής

Εγκατάσταση χρήστη

Έχει σημειωθεί ο κωδικός σφάλματος [26 (26)] στο ημερολόγιο αποστολής/λήψης;

Πατήστε το [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)], επιλέξτε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Fax Setup (Διαμόρφωση φαξ)] > [Fax Setting (Ρύθμιση φαξ)], και έπειτα αλλάξτε τη ρύθμιση για [PBX Line (Γραμμή PBX)].

Έλεγχος των πληροφοριών της συσκευής

Διαμόρφωση διαχειριστή

Ένα έγγραφο δε μπορεί να σταλεί συνεχόμενα.

Τοποθετήσατε σωστά το έγγραφο στο ADF;

Τοποθετήστε το έγγραφο μετά την ευθυγράμμιση με το προπορευόμενο άκρο.

Τοποθετώντας ένα Έγγραφο

Μετά την κλήση, ακόμη και αν το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ) είναι πατημένο, η συσκευή δεν μπορεί να στείλει ένα φαξ.

Καθορίσατε τον κατάλληλο τύπο κλήσης;

Καθορίστε τον κατάλληλο τύπο κλήσης για την περιοχή σας.

Εγκατάσταση χρήστη

Έχει τοποθετηθεί το έγγραφο σωστά;

Τοποθετήστε σωστά το έγγραφο.

Τοποθετώντας ένα Έγγραφο

Πληκτρολογήσατε τον σωστό αριθμό;

Πληκτρολογήστε τον σωστό αριθμό.

-

Είναι απασχολημένη η γραμμή παραλήπτη;

Περιμένετε μέχρι να ανοίξει η γραμμή και έπειτα προσπαθήστε ξανά.

-

Αδύνατη η αποστολή φαξ μη αυτόματα.

Βάλατε το ακουστικό κάτω πριν πατήσετε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ);

Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ) πρώτα.

Αποστολή ενός Φαξ μετά την Κλήση (Μη Αυτόματη Αποστολή)

Ένα έγγραφο δεν μπορεί να σαρωθεί κατά τη μετάδοση της μνήμης.

Έχει τοποθετηθεί το έγγραφο σωστά;

Τοποθετήστε σωστά το έγγραφο.

Τοποθετώντας ένα Έγγραφο

Είναι η μνήμη πλήρης;

Ελέγξτε την κρατημένη αποστολή.

Εκτυπώστε τα έγγραφα που λάβατε με την εμπιστευτική αποστολή.

Διαγράψτε τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων.

Διαγράψτε τα έγγραφα που αποθηκεύτηκαν στην ασφαλή λήψη.

Αποστολή σε Καθορισμένη Ημερομηνία και Ώρα (Καθυστερημένη Αποστολή)

Εκτύπωση ενός Εγγράφου Που έχει Ληφθεί στην Εμπιστευτική Θυρίδα Αυτής της Συσκευής.

Λήψη ενός Εγγράφου Που είναι Αποθηκευμένο στο Πλαίσιο Πίνακα Ανακοινώσεων Προορισμού μέσω Φαξ (Σταθμοσκόπηση Fcode)

Ρύθμιση Ασφαλούς Λήψης