Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ

Σύμπτωμα

Σημείο προς έλεγχο

Λύση

Αναφορά

Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ.

Καθορίσατε την κατάλληλη λειτουργία λήψης;

Ελέγξτε τη λειτουργία λήψης.

Ρύθμιση της λειτουργίας λήψης

Υπάρχει χαρτί στον δίσκο;

Φορτώστε χαρτί.

Φόρτωση χαρτιού

Υπάρχει εμπλοκή χαρτιού;

Ελέγξτε για ένα μήνυμα σφάλματος και έπειτα αφαιρέστε οποιοδήποτε μπλοκαρισμένο χαρτί.

Εάν παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού

Είναι συνδεδεμένο ένα τηλεφωνικό καλώδιο στην συσκευή και στην τηλεφωνική γραμμή σωστά;

Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου σωστά.

Σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή

Είναι η μνήμη πλήρης;

Ελέγξτε την κρατημένη αποστολή.

Ελέγξτε αν έχουν τελειώσει οι εμπλοκές χαρτιού ή το χαρτί.

Ακύρωση αποστολής φαξ

Εάν παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού

Εκτυπώστε τα έγγραφα που λάβατε με την εμπιστευτική αποστολή.

Διαγράψτε τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στο πλαίσιο πίνακα ανακοινώσεων.

Διαγράψτε τα έγγραφα που αποθηκεύτηκαν στην ασφαλή λήψη.

Εκτύπωση ενός Εγγράφου Που έχει Ληφθεί στην Εμπιστευτική Θυρίδα Αυτής της Συσκευής.

Διαγραφή Περιττών Εργασιών από την Μνήμη

Ρύθμιση Ασφαλούς Λήψης

Αδύνατη η λήψη φαξ μη αυτόματα.

Βάλατε το ακουστικό κάτω πριν πατήσετε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ);

Πατήστε το κουμπί (ΕΝΑΡΞΗ) πρώτα.

Ρύθμιση της λειτουργίας λήψης

Η λήψη σταθμοσκόπησης Fcode δεν είναι διαθέσιμη.

Αποθήκευσε ο αποστολέας ένα έγγραφο σταθμοσκόπησης σε έναν πίνακα ανακοινώσεων;

Ζητήστε από τον αποστολέα να αποθηκεύσει το έγγραφο σταθμοσκόπησης.

-