Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή λήψη φαξ

Σύμπτωμα

Σημείο προς έλεγχο

Λύση

Αναφορά

Δεν είναι δυνατή η αποστολή ή η λήψη φαξ.

Εγκαταστήσατε IP τηλέφωνο στη συσκευή σε ευρυζωνικό περιβάλλον;

Πατήστε το [Ρυθμίσεις Συσκευής], και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή] > [Εγκατάσταση Χρήστη] > [Super G3] > [OFF].

Εγκατάσταση χρήστη