Διαμόρφωση διαχειριστή

Μπορείτε να αλλάξετε τη διαμόρφωση διαχειριστή. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα. Χρησιμοποιήστε τα εάν δεν έχουν καταχωρηθεί ακόμη ονόματα διαχειριστή.

 1. Πατήστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] στον πίνακα αφής.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

 4. Αγγίξτε ένα στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε και μετά αλλάξτε τη ρύθμιση.

Οι ρυθμίσεις τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε στη [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] είναι οι ακόλουθες.

Εάν αλλάξετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση από το μενού [Διαμόρφωση Διαχειριστή], και θέλετε να εφαρμόσετε τη νέα προεπιλογή στην οθόνη αφής αμέσως, πατήστε το κουμπί (ΑΡΧΙΚΗ), το κουμπί (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ), το κουμπί (ΣΑΡΩΣΗ), το κουμπί (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) ή το κουμπί (ΦΑΞ) για να αλλάξετε τη λειτουργία.

 • Διαμόρφωση αντιγραφής

  Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των λειτουργιών αντιγραφής για αυτή τη συσκευή.

 • Διαμόρφωση φαξ

  Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των λειτουργιών φαξ και άλλες διάφορες βασικές ρυθμίσεις.

 • Λειτουργία διακομιστή φαξ

  Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία Διακομιστή Φαξ για αυτή τη συσκευή.

 • Διαμόρφωση διαδικτυακού φαξ

  Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία Διαδικτυακού Φαξ για αυτή τη συσκευή.

 • Διαμόρφωση σαρωτή

  Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των λειτουργιών σάρωσης και άλλες διάφορες βασικές ρυθμίσεις.

 • Διαμόρφωση εκτύπωσης από μνήμη USB

  Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λειτουργία Εκτύπωσης από Μνήμη USB για αυτή τη συσκευή.

 • Διαμόρφωση εκτύπωσης

  Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τη διαμόρφωση ενός δίσκου, τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, και διάφορες άλλες ρυθμίσεις των λειτουργιών εκτύπωσης.

 • Μενού δικτύου

  Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις για ένα δίκτυο και τους διακομιστές.

 • Ρύθμιση αρχικής οθόνης

  Ορίστε την αρχική οθόνη με εικονίδια αρχικής.

 • Διαχείριση μονάδας

  Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε το χρόνο για να επαναφέρετε την οθόνη του πίνακα χειριστή, τη λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας, και διάφορες άλλες ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της συσκευής.

 • Εγκατάσταση χρήστη

  Μπορείτε να ελέγξετε και να αλλάξετε τη ζώνη ώρας, την ώρα και άλλες διάφορες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη διαχείριση αυτής της συσκευής.