Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή

Συνιστάται να αλλάξετε τον κωδικό διαχειριστή για να προστατεύσετε την ασφάλεια σας. Γράψτε τον νέο κωδικό και κρατήστε τον ασφαλή.

  1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

  2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

  3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

    Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

  4. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)].

  5. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Password (Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή)].

  6. Εισάγετε έναν νέο κωδικό και έπειτα πατήστε [ΟΚ].

  7. Εισάγεται τον κωδικό ξανά.

  8. Πατήστε [OK].

Σημείωση

Προσέξτε να μην ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή.

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, δεν μπορείτε να μπείτε στο μενού [Admin Setup (Ρυθμίσεις Admin)] στη συσκευή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Η ανάκτηση του κωδικού πρόσβασης μπορεί να είναι υπηρεσία με επιπλέον χρέωση.