Επίλυση προβλημάτων στη συσκευή

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να επιλύσετε προβλήματα με τη συσκευή.

Μπορείτε να ελέγξετε μια λύση σε ένα σφάλμα, όταν ένα μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται στον πίνακα χειριστή.

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στον πίνακα χειριστή

Εάν παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού

Εάν παρουσιαστεί εμπλοκή εγγράφου

Εάν το κουμπί ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στον πίνακα χειριστή ανάβει ή αναβοσβήνει

Μπορείτε να ελέγξετε μια λύση σε ένα πρόβλημα με έναν Η/Υ.

Προβλήματα με άλλο λογισμικό

Προβλήματα με το εργαλείο διαμόρφωσης

Σχετικά με Περιορισμούς σε Κάθε Λειτουργικό Σύστημα

Μπορείτε να ελέγξετε την αιτία ενός προβλήματος με τα αποτελέσματα της εκτύπωσης και τη λύση του.

Σχετικά με προβλήματα με αποτελέσματα εκτύπωσης