Προβλήματα με έγγραφο και χαρτί

Υπόμνημα

Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τις ακόλουθες λύσεις, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Σύμπτωμα

Αιτία

Λύση

Αναφορά

Το έγγραφο δεν βγαίνει από το μηχάνημα.

Το έγγραφο σφήνωσε.

Αφαιρέστε το σφηνωμένο έγγραφο και στη συνέχεια τοποθετήστε το ξανά.

Τοποθετώντας ένα Έγγραφο

Το έγγραφο σφηνώνει συχνά.

Το έγγραφο δεν είναι κατάλληλο.

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο έγγραφο.

Τοποθετώντας ένα Έγγραφο

Οι οδηγοί εγγράφου δεν είναι ευθυγραμμισμένοι.

Προσαρμόστε τους οδηγούς εγγράφου στο έγγραφο.

Τοποθετώντας ένα Έγγραφο

Υπάρχει κομμάτι χαρτιού μέσα στο ADF.

Ανοίξτε το κάλυμμα του ADF για να ελέγξετε.

Εάν παρουσιαστεί εμπλοκή εγγράφου

Ο κύλινδρος τροφοδότης εγγράφου του ADF είναι λερωμένος.

Καθαρίστε τον κύλινδρο τροφοδότη εγγράφου του ADF.

Καθαρισμός των κυλίνδρων τροφοδοσίας εγγράφου και των κυλίνδρων συγκράτησης εγγράφων

  • Το χαρτί παθαίνει εμπλοκή συχνά.

  • Τραβιούνται πολλά φύλλα χαρτιού ταυτόχρονα.

  • Το χαρτί τραβιέται μέσα με κλίση.

Η συσκευή είναι σε κλίση.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.

-

Το χαρτί είναι πολύ ελαφρύ ή πολύ βαρύ.

Το χαρτί είναι πολύ ελαφρύ ή πολύ βαρύ. Χρησιμοποιείστε το κατάλληλο χαρτί για το μηχάνημα.

Φόρτωση χαρτιού

Το χαρτί είναι υγρό ή έχει στατικό φορτίο.

Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει αποθηκευτεί κάτω από σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Φόρτωση χαρτιού

Το χαρτί είναι πολύ τσαλακωμένο, τσακισμένο ή συστραμμένο.

Χρησιμοποιείστε το κατάλληλο χαρτί για το μηχάνημα. Διορθώστε το συστραμμένο χαρτί.

Φόρτωση χαρτιού

Εκτυπώνεται η πίσω πλευρά του χαρτιού.

Το χαρτί που εκτυπώθηκε μία φορά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον δίσκο 1 και τον δίσκο 2/3/4.

Φορτώστε το χαρτί στον δίσκο ΜΡΤ για εκτύπωση.

-

Οι άκρες του χαρτιού δεν είναι ευθυγραμμισμένες.

Ξεφυλλίστε μια στοίβα του χαρτιού και, στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε τις άκρες του χαρτιού.

Φόρτωση χαρτιού

Υπάρχει μόνο ένα φύλλο χαρτί στο δίσκο.

Φορτώστε πολλά φύλλα χαρτιού.

-

Προσθέσατε νέο χαρτί πάνω στο χαρτί που είναι ήδη τοποθετημένο στον δίσκο.

Αφαιρέστε το ήδη φορτωμένο χαρτί, βάλτε το σε στοίβα με το νέο χαρτί, και μετά ευθυγραμμίστε τις άκρες του συνόλου του χαρτιού.

Φόρτωση χαρτιού

Το χαρτί είναι φορτωμένο με κλίση.

Για τον δίσκο 1 και τον δίσκο 2/3/4, προσαρμόστε τον οδηγό χαρτιού και τον αναστολέα χαρτιού.

Για τον δίσκο ΜΡΤ, ρυθμίστε τον οδηγό μη αυτόματης τροφοδοσίας χαρτιού σε σχέση με το χαρτί.

Φόρτωση χαρτιού

Οι φάκελοι φορτώνονται με λάθος κατεύθυνση.

Τοποθετήστε σωστά τους φακέλους.

Φόρτωση χαρτιού

Χαρτί, φάκελοι, ή ετικέτες των οποίων το βάρος είναι 221 έως 256 g/m2(56 έως 95 lb) έχουν φορτωθεί στον δίσκο 1 και δίσκο 2/3/4.

Τοποθετήστε το χαρτί, τους φακέλους, ή τις ετικέτες των οποίων το βάρος είναι 221 έως 256 g/m2(56 έως 95 lb) στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων.

Φόρτωση χαρτιού

Ο πίσω δίσκος εξόδου δεν είναι καλά κλειστός.

Κλείστε τον πίσω δίσκο εξόδου καλά.

Ρύθμιση δίσκου εξόδου

Το χαρτί δεν τροφοδοτείται.

Η ρύθμιση [Πηγή Τροφοδοσίας Χαρτιού] στον οδηγό εκτυπωτή καθορίζεται λανθασμένα.

Ελέγξτε τον δίσκο χαρτιού, και στη συνέχεια επιλέξτε τον σωστό δίσκο στο [Πηγή Τροφοδοσίας Χαρτιού] στον οδηγό εκτυπωτή.

-

Η μη αυτόματη τροφοδοσία καθορίζεται στον οδηγό εκτυπωτή.

Τοποθετήστε χαρτί στον δίσκο ΜΡΤ, και στη συνέχεια, επιλέξτε [Έναρξη] στον πίνακα χειριστή.

Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση [Χρήση του δίσκου ΜΡΤ για μη αυτόματη τροφοδοσία] στον οδηγό εκτυπωτή.

Μη Αυτόματη Εκτύπωση Ένα-Προς-Ένα

Δεν τροφοδοτείται χαρτί από τον δίσκο 2/3/4 (προαιρετικό).

Ο δίσκος 2/3/4 δεν έχει οριστεί με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Ορίστε τον δίσκο 2/3/4 με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Εγκατάσταση πρόσθετης(ων) μονάδας(ων) δίσκου στη συσκευή

Ακόμη και μετά την απομάκρυνση του μπλοκαρισμένου χαρτιού, η συσκευή δεν λειτουργεί.

-

Ανοίξτε και κλείστε τον δίσκο εξόδου.

-

Το χαρτί είναι συστραμμένο. Το χαρτί είναι τσαλακωμένο.

Το χαρτί είναι υγρό ή έχει στατικό φορτίο.

Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει αποθηκευτεί κάτω από σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Φόρτωση χαρτιού

Το χαρτί είναι ελαφρύ.

Πατήστε το [Ρυθμίσεις Συσκευής], επιλέξτε [Ρύθμιση Χαρτιού] > [(όνομα δίσκου)] > [Βάρος Μέσου], και στη συνέχεια, ορίστε ένα πιο ελαφρύ βάρος.

Φόρτωση χαρτιού

Το χαρτί τυλίχθηκε γύρω από τους κυλίνδρους της μονάδας σταθεροποιητή.

Οι ρυθμίσεις του βάρους και του τύπου μέσου δεν είναι σωστές.

Πατήστε το [Ρυθμίσεις Συσκευής], επιλέξτε [Ρύθμιση Χαρτιού] > [(όνομα δίσκου)] > [Τύπος Μέσου]/[Βάρος Μέσου], και στη συνέχεια, ορίστε τις κατάλληλες τιμές.

Εναλλακτικά, ορίστε μεγαλύτερο βάρος στο [Βάρος Μέσου].

Φόρτωση χαρτιού

Το χαρτί είναι ελαφρύ.

Χρησιμοποιήστε πιο βαρύ χαρτί.

-

Υπάρχει σχεδόν συμπαγές γέμισμα στο μπροστινό άκρο του χαρτιού.

Εισάγετε ένα περιθώριο στην πάνω άκρη του χαρτιού.

Για εκτύπωση διπλής όψης, εισάγεται ένα περιθώριο στο κάτω άκρο του χαρτιού επίσης.

-

Το χαρτί τυλίγεται γύρω από τους κυλίνδρους της μονάδας ιμάντα.

Το χαρτί είναι πολύ παχύ ή πολύ λεπτό.

Χρησιμοποιήστε πιο βαρύ χαρτί.

Ή τοποθετήστε το χαρτί σε διαφορετική κατεύθυνση. (Εάν το χαρτί έχει τοποθετηθεί με κατακόρυφο προσανατολισμό, τοποθετήστε το χαρτί με οριζόντιο προσανατολισμό.)

-

Μια γωνία του χαρτιού είναι διπλωμένη (άκρη διπλωμένη).

Το χαρτί είναι συστραμμένο.

Χρησιμοποιήστε χαρτί που έχει αποθηκευτεί κάτω από σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Φόρτωση χαρτιού

Το χαρτί λαμπυρίζει κατά την εκτύπωση σε φακέλους.

Το χαρτί είναι υγρό.

Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει αποθηκευτεί κάτω από σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Φόρτωση χαρτιού

Η συσκευή εκτυπώνει όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι υψηλές.

Ορίστε [Λειτουργία Υψηλής Υγρασίας] της [Εγκατάστασης Χρήστη] στο [ΟΝ] στη [Διαμόρφωση Διαχειριστή].

Εγκατάσταση χρήστη

Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τις παραπάνω λύσεις

Τοποθετήστε τον φάκελο με την τσάκιση (για κόλλημα) στην πλευρά του εκτυπωτή, και στη συνέχεια ορίστε τον αντίστροφο προσανατολισμό σελίδας (180°) στις προτιμήσεις εκτύπωσης.

Σχετικά με τις Οθόνες και Λειτουργίες του Κάθε Οδηγού Εκτυπωτή