Προβλήματα με τη συσκευή

Υπόμνημα

Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τις ακόλουθες λύσεις, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Σύμπτωμα

Αιτία

Λύση

Αναφορά

Δεν εμφανίζεται τίποτα στην οθόνη μετά την ενεργοποίηση της συσκευής.

Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι συνδεδεμένο.

Απενεργοποιήστε την συσκευή και μετά συνδέστε καλά το καλώδιο ρεύματος.

-

Δεν υπάρχει ισχύς.

Ελέγξτε εάν τροφοδοτείται ρεύμα στην πρίζα.

-

Η συσκευή δεν λειτουργεί.

Το καλώδιο ρεύματος δεν είναι καλά συνδεδεμένο.

Συνδέστε καλά το καλώδιο ρεύματος.

-

Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

Ενεργοποίηση της συσκευής

Η λυχνία LED του διακόπτη τροφοδοσίας αναβοσβήνει γρήγορα σε διαστήματα περίπου 0,3 δευτερολέπτων.

Μια δυσλειτουργία μπορεί να συμβεί στη συσκευή.

Βγάλτε το καλώδιο ρεύματος αμέσως, και στη συνέχεια επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

-

Η LED λυχνία λειτουργίας ανάβει, το κουμπί (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) είναι ενεργοποιημένο και τίποτε δεν εμφανίζεται στον πίνακα χειριστή.

Η οθόνη προστασίας οθόνης εμφανίζεται στον πίνακα χειριστή.

Αγγίξτε τον πίνακα ελέγχου.

-

Ο δίσκος εξόδου και το μπροστινό κάλυμμα δεν κλείνουν.

Η μονάδα ιμάντα και τα τύμπανα απεικόνισης δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Αφαιρέστε τα τέσσερα τύμπανα απεικόνισης και εγκαταστήστε ξανά τη μονάδα ιμάντα. Εάν οι μπλε ασφαλίσεις στις δύο πλευρές της μονάδας ιμάντα δεν είναι κλειδωμένες, ο δίσκος εξόδου και το μπροστινό κάλυμμα δεν μπορούν να κλείσουν.

Αντικατάσταση της μονάδας ιμάντα

Η συσκευή δεν ξεκινά την εκτύπωση.

Ένας κωδικός σφάλματος εμφανίζεται.

Ελέγξτε τον κωδικό σφάλματος και έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Κατάλογος μηνυμάτων σφάλματος

Δεν είναι συνδεδεμένο ένα καλώδιο LAN ή ένα καλώδιο USB.

Συνδέστε καλά ένα καλώδιο LAN ή ένα καλώδιο USB.

Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο

Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με ένα καλώδιο LAN ή ένα καλώδιο USB.

Χρησιμοποιήστε άλλο καλώδιο LAN ή καλώδιο USB.

-

Ένα καλώδιο LAN ή καλώδιο USB δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο.

  • Χρησιμοποιήστε καλώδιο USB 2.0.

  • Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet 10BASE-T/ 100BASE-TX

-

Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη λειτουργία εκτύπωσης.

Πατήστε το [Ρυθμίσεις Συσκευής], επιλέξτε [Αναφορές] > [Διαμόρφωση], και εκτυπώστε τη λίστα διαμόρφωσης για να ελέγξετε την απόδοση εκτύπωσης.

Έλεγχος των πληροφοριών της συσκευής

Έχει απενεργοποιηθεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας.

Πατήστε το [Ρυθμίσεις Συσκευής], επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή] > [Μενού Δικτύου] > [Διαμόρφωση Δικτύου] > [Ρύθμιση Δικτύου], και έπειτα ενεργοποιήστε το πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείτε.

-

Δεν έχετε επιλέξει οδηγό εκτυπωτή.

Ορίστε το πρόγραμμα οδήγησης του μηχανήματος σε προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

-

Η θύρα εξόδου του οδηγού εκτυπωτή είναι λανθασμένη.

Καθορίστε τη θύρα εξόδου για τη σύνδεση ενός καλωδίου LAN ή καλωδίου USB.

-

Η επιφάνεια σάρωσης εγγράφου είναι καλυμμένη με υγρασία.

Η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε μέρος με υγρασία ή σε μέρος όπου η θερμοκρασία και υγρασία ποικίλλουν πολύ.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

Σκουπίστε την επιφάνεια σάρωσης εγγράφου με ένα μαλακό, στεγνό και καθαρό πανί.

Εάν το εσωτερικό της επιφάνειας σάρωσης εγγράφου είναι καλυμμένο με υγρασία, περιμένετε λίγο ώσπου να εξαφανιστεί η υγρασία.

Απαιτήσεις Εγκατάστασης

Τίποτα δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία Αδράνειας ή σε λειτουργία Βαθιάς Αδράνειας.

Ελέγξτε το κουμπί (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), αν αναβοσβήνει, και στη συνέχεια εκκινήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ).

Εξοικονόμηση Κατανάλωση Ενέργειας με τη Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας

Τα δεδομένα εκτύπωσης δε στέλνονται.

Ένα καλώδιο LAN ή ένα καλώδιο USB είναι κατεστραμμένο.

Συνδέστε καινούργιο καλώδιο.

-

Η περίοδος λήξης χρονικού ορίου που έχει οριστεί στον Η/Υ έχει παρέλθει.

Ρυθμίστε μεγαλύτερη περίοδο λήξης χρονικού ορίου.

-

Ακούγεται μη φυσιολογικός ήχος.

Η συσκευή είναι σε κλίση.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.

-

Υπάρχουν απορρίμματα χαρτιού ή ξένα αντικείμενα στο εσωτερικό της συσκευής.

Ελέγξτε το εσωτερικό της συσκευής και στη συνέχεια αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα.

-

Ο δίσκος εξόδου είναι ανοιχτός.

Κλείστε τον δίσκο εξόδου.

-

Ακούγεται ήχος βομβητή.

Η συσκευή εκτυπώνει σε βαρύ ή ελαφρύ χαρτί όταν η θερμοκρασία μέσα είναι υψηλή.

Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. Μπορείτε να συνεχίσετε με τη λειτουργία.

-

Η συσκευή δεν ξεκινά την εκτύπωση αμέσως.

Το μηχάνημα ζεσταίνεται για έξοδο από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, αδράνειας ή βαθιάς αδράνειας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε να επεκτείνετε τον χρόνο για την είσοδο στην κατάσταση Εξοικονόμησης Ενέργειας, στην κατάσταση Αδράνειας ή στην κατάσταση Βαθιάς Αδράνειας ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Πατήστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)] και μετά επιλέξτε [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] > [Power Save (Εξοικονόμηση ενέργειας)] > [Power Save Time (Χρόνος εξοικονόμησης ενέργειας)] > [Sleep Time (Χρόνος αδράνειας)].

Εξοικονόμηση Κατανάλωση Ενέργειας με τη Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η συσκευή μπορεί να καθαρίζει το τύμπανο απεικόνισης.

Περιμένετε λίγο.

-

Η συσκευή προσαρμόζει τη θερμοκρασία της μονάδας συγχώνευσης.

Περιμένετε λίγο.

-

Η συσκευή επεξεργάζεται δεδομένα από άλλη διεπαφή.

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτύπωση.

-

Ακόμη και αν η ρύθμιση [Πυκνότητα] αλλάξει, τα αποτελέσματα της εκτύπωσης δεν αλλάζουν.

Οι ρυθμίσεις για το [RGB] άλλαξαν.

Η ρύθμιση [Πυκνότητα] συμβαδίζει με τη ρύθμιση [RGB]. Κινούνται σε ένα κατάλληλο εύρος.

Προσαρμογή της Πυκνότητας (Πυκνότητα)

Η εκτύπωση σταματά στη μέση.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής αυξάνεται λόγω συνεχούς εκτύπωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να προσαρμόζεται.

Περιμένετε λίγο.

Όταν η συσκευή φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία, η εκτύπωση επανεκκινείται αυτόματα.

-

Έχουν διαγραφεί οι καθορισμένες ρυθμίσεις όπως η ρύθμιση ώρας.

Η συσκευή αφήνεται απενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ή ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη συσκευή κάθε φορά που την χρησιμοποιείτε.

Η μπαταρία μπορεί να φτάσει τη διάρκεια ζωής της. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

-

Ο ελεύθερος χώρος στην μνήμη είναι ανεπαρκής.

Τα δεδομένα εκτύπωσης είναι περίπλοκα.

Απλοποιήστε τα δεδομένα εκτύπωσης.

-

Δεν εκτυπώθηκαν όλες οι σελίδες.

Η θύρα WSD χρησιμοποιείται.

Αλλάξτε τη θύρα εκτύπωσης με το Πρότυπο Θύρας TCP / IP.

-

Η εκτύπωση είναι αργή.

Η διαδικασία εκτύπωσης είναι επίσης σε επεξεργασία σε Η/Υ.

Χρησιμοποιήστε έναν υπολογιστή με μεγαλύτερη ταχύτητα επεξεργασίας.

-

Έχετε επιλέξει [ProQ / High Quality (ProQ / Υψηλή ποιότητα)] ή [Fine / Detail (1200x1200) (Λεπτό / Λεπτομέρεια (1200x1200))] στην καρτέλα [Print Job Options (Επιλογές εργασίας εκτύπωσης)] του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

Επιλέξτε [Normal (600x600) (Κανονικό (600x600))] στην καρτέλα [Job Options (Επιλογές εργασίας)] του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

-

Τα δεδομένα εκτύπωσης είναι περίπλοκα.

Απλοποιήστε τα δεδομένα εκτύπωσης.

-

Ο οδηγός εκτυπωτή δεν εμφανίζεται σωστά.

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.

Απεγκαταστήστε τον οδηγό εκτυπωτή και στη συνέχεια εγκαταστήστε τον ξανά.

Αφαίρεση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (Windows)

Αφαίρεση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή (Mac OS X)

Εγκατάσταση λογισμικού

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (η εργοστασιακή προεπιλογή είναι 4 ώρες), η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται Αυτόματη Απενεργοπ.

Πατήστε το [Ρυθμίσεις Συσκευής], επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή] > [Εγκατάσταση Χρήστη] > [Διαμόρφωση Ισχύος] > [Αυτόματη Απενεργοπ.], και στη συνέχεια απενεργοποιήστε τη λειτουργία.

Εξοικονόμηση Κατανάλωση Ενέργειας με τη Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η ιστοσελίδα δεν ανοίγει.

Η διεύθυνση IP είναι λανθασμένη.

Ελέγξτε τη διεύθυνση IP στη συσκευή και μετά εισάγετε την κατάλληλη τιμή.

Ανοίξτε την ιστοσελίδα αυτής της συσκευής

Το καλώδιο LAN είναι αποσυνδεδεμένο.

Βεβαιωθείτε πως το καλώδιο LAN είναι καλά συνδεδεμένο.

Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο