Εξοικονόμηση Κατανάλωση Ενέργειας με τη Λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας

Η συσκευή διαθέτει τρεις λειτουργίες Εξοικονόμησης Ενέργειας: Εξοικονόμηση Ενέργειας, Αδράνεια, και Βαθιά Αδράνεια.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας, εξοικονομώντας κατανάλωση ρεύματος. Εναλλακτικά, μπορείτε να εναλλάξετε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας πατώντας το κουμπί (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ).

Οι διαδικασίες για την μετάβαση της συσκευής σε κάθε λειτουργία και οι συνθήκες για έξοδο από κάθε λειτουργία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Διαδικασία για την μετάβαση της συσκευής σε κάθε λειτουργία

Προϋπόθεση για την μετάβαση σε κάθε λειτουργία

Κατάσταση συσκευής

Προϋπόθεση για την έξοδο από κάθε λειτουργία

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Αφού περάσει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος*1, ή πατήστε το κουμπί (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

-

Ο οπίσθιος φωτισμός του πίνακα χειριστή σβήνει. Το κουμπί (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) θα ανάψει πράσινο.

Πατήστε ένα κουμπί στον πίνακα χειριστή. Δεδομένα εκτύπωσης, φαξ, ή άλλα δεδομένα λαμβάνονται.

Φορτώστε το έγγραφο στον αυτόματη τροφοδότη εγγράφων.

Ανοίξτε ή κλείστε το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφου.

Λειτουργία αδράνειας

Αφού περάσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα*2

Μία συγκεκριμένη λειτουργία*3 ενεργοποιείται.

Η οθόνη του πίνακα χειριστή σβήνει. Το κουμπί (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) αναβοσβήνει πράσινο (κάθε 3 δευτερόλεπτα).

Πατήστε το κουμπί (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ). Λαμβάνονται δεδομένα εκτύπωσης, φαξ, ή άλλα δεδομένα.

Φορτώστε το έγγραφο στον αυτόματη τροφοδότη εγγράφων.

Ανοίξτε ή κλείστε το κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης εγγράφου.

Βαθιά Αναστολή Λειτουργίας

Αφού περάσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα*2

Μία συγκεκριμένη λειτουργία*3 απενεργοποιείται.

Η οθόνη του πίνακα χειριστή σβήνει. Το κουμπί (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) αναβοσβήνει πράσινο (κάθε 6 δευτερόλεπτα).

Οι ίδιες συνθήκες με τη λειτουργία Αδράνειας εφαρμόζονται ή υπάρχουν περιορισμοί για την έξοδο από Βαθιά Αδράνεια*4.

 1. Αν η συσκευή είναι ανενεργή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (1 λεπτό από εργοστασιακή προεπιλογή), η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας. Για να αλλάξετε το χρόνο εισόδου σε λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας, ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της Λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας".

 2. Αν η συσκευή είναι αδρανής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (15 λεπτό από προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις) σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία αδράνειας ή παρατεταμένης αδράνειας. Για να αλλάξετε τον χρόνο που θα μπει σε λειτουργία αδράνειας ή παρατεταμένης αδράνειας, ανατρέξτε στο "Ρύθμιση της Λειτουργίας Αδράνειας".

 3. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη εφαρμοσμένη λειτουργία , ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση της Λειτουργίας Αδράνειας".

 4. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους περιορισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα "Σχετικά με τους Περιορισμούς στη Λειτουργία Αδράνειας και Λειτουργία Βαθιάς Αδράνειας".

Χρήση του πίνακα χειριστή

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας από τον πίνακα χειριστή.

Ρυθμίστε τη διάρκεια του χρόνου αναμονής πριν εισέλθει στην λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας.

 1. Πατήστε [Ρυθμίσεις Συσκευής] στον πίνακα χειριστή.

 2. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)].

 3. Εισάγετε το όνομα διαχειριστή και τον κωδικό πρόσβασης και μετά πατήστε [OK (ΟΚ)].

  Το εργοστασιακά προεπιλεγμένο όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι "admin" και "aaaaaa", αντίστοιχα.

 4. Πατήστε ή αρκετές φορές και πατήστε [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)].

 5. Πατήστε [Εξοικονόμηση Ενέργειας].

 6. Πατήστε [Χρόνος Εξοικονόμησης Ενέργειας].

 7. Επιλέξτε χρόνο μετάβασης.

  Η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 1 λεπτό.

  * 60 λεπτά δεν είναι διαθέσιμα για τη Σειρά MC853/ES8453 MFP.