Απαιτήσεις Εγκατάστασης

Τοποθετήστε τη συσκευή στο ακόλουθο περιβάλλον.

Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 10℃ έως 32℃

Υγρασία περιβάλλοντος: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)

Μέγιστη θερμοκρασία υγρής σφαίρας: 25℃

Σημείωση

 • Να είστε προσεκτικοί για να αποφευχθεί η συμπύκνωση. Ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία.

 • Εάν πρόκειται να τοποθετήσετε τη συσκευή σε μια θέση όπου η υγρασία περιβάλλοντος είναι 30% ή λιγότερο, χρησιμοποιήστε υγραντή ή τάπητα στατικού ηλεκτρισμού.

 • Η διάχυση από σκόνη, όζον, στυρένιο, βενζόλιο, TVOC και πολύ λεπτά σωματίδια είναι σύμφωνη με τα κριτήρια πιστοποίησης εκπομπής ουσιών "Εκτυπωτή" Eco Mark 155. (Ο γραφίτης δοκιμάστηκε εκτελώντας ασπρόμαυρη και έγχρωμη εκτύπωση με γνήσιες κασέτες γραφίτη OKI, σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής του παραρτήματος S-M του Blue Angel RAL UZ-171:2012.)

 • Ανάλογα με το περιβάλλον εγκατάστασης, ο θόρυβος λειτουργίας ενδέχεται να είναι πιο δυνατός. Εάν ο θόρυβος σας ενοχλεί, σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ένα σημείο μακριά από εσάς ή σε ένα άλλο δωμάτιο.

 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος όπου υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες ή κοντά σε φωτιά.
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος όπου είναι πιθανόν να συμβούν χημικές αντιδράσεις (όπως σε εργαστήριο).
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε οινόπνευμα, διαλυτικά ή άλλα εύφλεκτα διαλύματα.
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος όπου έχουν πρόσβαση μικρά παιδιά.
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μη σταθερό μέρος (όπως πάνω σε μη σταθερό τραπέζι ή σε ανώμαλη επιφάνεια).
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος με υψηλό επίπεδο υγρασίας ή σκόνης ή σε μέρος όπου η συσκευή εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιβάλλον που εκτίθεται σε αλμυρό αέρα, οξείδια του αζώτου (NOx), οξείδια του θείου (SOx) ή διαβρωτικό αέριο.
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος που εκτίθεται σε υψηλό επίπεδο δόνησης.
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος όπου η οπή εξαερισμού παρεμποδίζεται.
 • Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή απευθείας πάνω σε χοντρά χαλιά ή μοκέτες.
 • Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε κλειστό δωμάτιο ή σε άλλους χώρους με κακή κυκλοφορία και κακό εξαερισμό.
 • Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μικρό δωμάτιο συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι αερίζετε τον χώρο.
 • Τοποθετείστε τη συσκευή μακριά από πηγή που εκπέμπει ισχυρά μαγνητικά πεδία ή θόρυβο.
 • Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από οθόνη ή τηλεόραση.
 • Κουβαλήστε τη συσκευή κρατώντας και τις δύο πλευρές της και ελαφρώς γύρετε την πίσω πλευρά προς τα κάτω.

Εγκαταστήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια που είναι αρκετά πλατιά για να συμπεριλάβει τα πόδια της συσκευής.

Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τη συσκευή όπως απεικονίζεται στις παρακάτω εικόνες.

 • Άνω όψη

 • Πλαϊνή όψη