Έλεγχος των Εξαρτημάτων

Ελέγξτε ότι έχετε όλα όσα εμφανίζονται παρακάτω.

Ίσως προκληθεί τραυματισμός.

Σηκώστε αυτή τη συσκευή ανά 3 άτομα, καθώς ζυγίζει περίπου 64 κιλά.

Σημείωση

Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε πρώτα τα παρεχόμενα αναλώσιμα ή μονάδες συντήρησης. Εάν χρησιμοποιηθούν πρώτα άλλα αναλώσιμα ή μονάδες συντήρησης, η διάρκεια ζωής ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά ή τα παρεχόμενα αναλώσιμα ενδέχεται να μην γίνουν δεκτά.

 • Κυρίως σώμα

 • Τέσσερα τύμπανα απεικόνισης (μαύρο, κίτρινο, ματζέντα και κυανό)

 • Τέσσερα δοχεία γραφίτη εκκίνησης (μαύρο, κίτρινο, ματζέντα και κυανό)

  Για τα μοντέλα MC, τα δοχεία γραφίτη εκκίνησης είναι εγκατεστημένα στα τύμπανα απεικόνισης, τα οποία έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή πριν την αποστολή.

Σημείωση

Η αρχική κασέτα γραφίτη δεν είναι εγκατεστημένη στα μοντέλα ES. Εγκαταστήστε την κασέτα γραφίτη που συμπεριλαμβάνεται στη συσκευή. Ανατρέξτε στο ''Αντικατάσταση του Τυμπάνου Απεικόνισης".

 • DVD-ROM λογισμικού

 • Καλώδιο τροφοδοσίας

 • Τηλεφωνικό καλώδιο

 • πυρήνας

Υπόμνημα

 • Δεν περιλαμβάνονται καλώδια LAN ή USB στη συσκευασία. Ετοιμάστε το καλώδιο που ταιριάζει με τον υπολογιστή σας ξεχωριστά.

 • Τα υλικά συσκευασίας και προστασίας χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά της συσκευής. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας, καθώς ενδέχεται να σας χρειαστούν στο μέλλον.