Αποσυσκευασία και Εγκατάσταση της Συσκευής

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να ξεπακετάρετε και να εγκαταστήσετε τη συσκευή.

Ίσως προκληθεί τραυματισμός.

Σηκώστε αυτή τη συσκευή ανά 3 άτομα, καθώς ζυγίζει περίπου 64 κιλά.

Σημείωση

 • Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό του τυμπάνου απεικόνισης (τον πράσινο κύλινδρο), επειδή είναι εύθραυστο.

 • Μην εκθέτετε το τύμπανο απευθείας στο φως του ήλιου ή υπό δυνατό φως (περίπου 1,500 lux ή παραπάνω). Ακόμα και κάτω από φωτισμό δωματίου, μην αφήνετε το τύμπανο απεικόνισης για 5 λεπτά ή περισσότερο.

 • Τα υλικά συσκευασίας και προστασίας απαιτούνται για τη μεταφορά της συσκευής. Μην τα πετάτε, και διατηρήστε τα για μελλοντική χρήση.

 1. Βγάλτε τη συσκευή σας από το κουτί και στη συνέχεια αφαιρέστε το προστατευτικό υλικό και την πλαστική σακούλα από τη συσκευή.

  Ένα σύνολο εξαρτημάτων είναι πακεταρισμένο μέσα στα προστατευτικά υλικά.

 2. Σηκώστε τη συσκευή, και στη συνέχεια τοποθετήστε τη εκεί όπου πρόκειται να εγκατασταθεί.

  Σημείωση

  Μην ανοίγετε τη μονάδα σαρωτή μέχρι το βήμα 6.

 3. Βγάλτε τα εξαρτήματα.

 4. Αφαιρέστε τα υλικά προστασίας και τις ταινίες προστασίας.

 5. Αφαιρέστε τις ταινίες προστασίας.

 6. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να ανοίξετε τη μονάδα σαρωτή.

 7. Αφαιρέστε το πακέτο ξηραντικού υλικού και το προστατευτικό φύλλο που είναι συνδεδεμένο στο διαφανές μέρος.

 8. Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο.

 9. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας μέσα στην εσοχή (Β) στη δεξιά πλευρά της συσκευής και τραβήξτε τον μοχλό ανοίγματος μπροστινού καλύμματος (1) για να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα (2) προς τα μπροστά.

  Σημείωση

  Ανοίξτε το μπροστινό κάλυμμα απαλά. Εάν το ανοίξετε γρήγορα, μπορεί να ανοίξει ένας δίσκος πολλαπλών χρήσεων.

 10. Πατήστε το κουμπί (C) και ανοίξτε τον δίσκο εξόδου (3).

 11. Βγάλτε έξω και τα τέσσερα τύμπανα απεικόνισης.

  Σημείωση

  • Μην εκθέτετε το τύμπανο απεικόνισης σε φως για περισσότερα από 5 λεπτά.

  • Μην αγγίζετε τη γυαλιστερή πράσινη επιφάνεια στο κάτω μέρος του τυμπάνου απεικόνισης.

 12. Αφαιρέστε τα προστατευτικά φύλλα από τα τέσσερα τύμπανα απεικόνισης.

  1. Τοποθετήστε ένα τύμπανο απεικόνισης επάνω σε μια εφημερίδα.

   Αφαιρέστε την ταινία που βρίσκεται επικολλημένη σε προστατευτικό φύλλο και ανοίξτε το.

  2. Τραβήξτε ένα προστατευτικό φύλλο προς την κατεύθυνση του βέλους.

  Σημείωση

  Μην γυρίζετε τον γαλάζιο του δοχείου γραφίτη.

 13. Τοποθετήστε και τα τέσσερα τύμπανα απεικόνισης ξανά μέσα στη συσκευή.

 14. Γυρίστε τον μπλε μοχλό της κασέτας γραφίτη προς τα πίσω ώσπου το επάνω μέρος του ευθυγραμμιστεί με το σημάδι.

  Γυρίστε τους μοχλούς και των 4 δοχείων γραφίτη.

 15. Κλείστε τον δίσκο εξόδου.

 16. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα.

  Σημείωση

  • Δεν είναι δυνατό να κλείσει με ασφάλεια το μπροστινό κάλυμμα εάν ο δίσκος εξόδου δεν είναι κλειστός.

  • Όταν το μήνυμα σφάλματος που δηλώνει ότι ο δίσκος εξόδου ή το μπροστινό κάλυμμα είναι ανοιχτό δεν εξαφανίζεται από την οθόνη του πίνακα χειριστή, ελέγξτε ότι είναι καλά κλεισμένα.

 17. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να κλείσετε τη μονάδα σαρωτή.