Επιλογές εγκατάστασης

Παρέχονται τα ακόλουθα προαιρετικά εξαρτήματα για τη συσκευή.

  • Πρόσθετη μονάδα δίσκου

  • Μονάδα ασύρματου LAN

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι απενεργοποιήσατε τη συσκευή και αποσυνδέσατε το καλώδιο ρεύματος και όλα τα καλώδια πριν εγκαταστήσετε την επιλογή. Εγκατάσταση της επιλογής με ενεργοποιημένη τη συσκευή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή και στην επιλογή.