Εγκατάσταση πρόσθετης(ων) μονάδας(ων) δίσκου στη συσκευή

Εάν θέλετε να φορτώσετε περισσότερο χαρτί, εγκαταστήστε πρόσθετες μονάδες δίσκων. Πρέπει να ορίσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή μετά την εγκατάσταση.

Πρόσθετη μονάδα δίσκου

Συρτάρι

Βάση με τροχούς

Αριθμός μοντέλου: N35110A

Σημείωση

Βεβαιωθείτε πως έχετε απενεργοποιήσει τη συσκευή και έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και όλα τα καλώδια πριν εγκαταστήσετε τον πρόσθετο δίσκο. Η εγκατάσταση του πρόσθετου δίσκου με τη συσκευή ενεργοποιημένη ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής και του πρόσθετου δίσκου.

Διαθέσιμοι συνδυασμοί

Συσκευή + Συρτάρι

Συσκευή + Πρόσθετος δίσκος + Συρτάρι

Συσκευή + Πρόσθετος δίσκος + Πρόσθετος δίσκος + Βάση με τροχούς

Συσκευή + Πρόσθετος δίσκος + Πρόσθετος δίσκος + Πρόσθετος δίσκος + Βάση με τροχούς

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο εγκατάστασης τριών πρόσθετων δίσκων ως παράδειγμα.

Εάν χρησιμοποιείτε το συρτάρι, εγκαταστήστε με τον ίδιο τρόπο.

Ίσως προκληθεί τραυματισμός.

Σηκώστε αυτή τη συσκευή ανά 3 άτομα, καθώς ζυγίζει περίπου 64 κιλά.

 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, και στη συνέχεια βγάλτε το καλώδιο ρεύματος και όλα τα καλώδια από την πρίζα .

  Απενεργοποίηση της συσκευής

 2. Στοιβάξτε 3 πρόσθετους δίσκους στη βάση με τροχούς, ευθυγραμμίζοντας την πίσω πλευρά του κάθε δίσκου.

 3. Βιδώστε τους πρόσθετους δίσκους στη βάση με τροχούς.

 4. Ενώστε τους πρόσθετους δίσκους.

 5. Τοποθετήστε τη συσκευή στους πρόσθετους δίσκους ευθυγραμμίζοντας απαλά τις πίσω πλευρές της συσκευής και των πρόσθετων δίσκων.

 6. Ενώστε τη συσκευή και τους πρόσθετους δίσκους.

 7. Κλειδώστε τους τροχούς.

 8. Ρυθμίστε τα εργαλεία προστασίας κατά της ρήψης.

  Μπορείτε να βρείτε δύο εργαλεία κατά της ανατροπής στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της βάσης με τροχούς και επίσης δύο εργαλεία στην πίσω πλευρά της. Τραβήξτε τα ίσια προς τα έξω και μετά στρίψτε τα 90° αριστερόστροφα μέχρι να κλειδώσουν.

 9. Βάλτε το καλώδιο ρεύματος και τα άλλα μη συνδεδεμένα καλώδια στην πρίζα.

 10. Πατήστε τον διακόπτη ρεύματος για ένα δευτερόλεπτο περίπου.

  Όταν ενεργοποιηθεί η συσκευή, ανάβει το λαμπάκι LED του διακόπτη ρεύματος.

  Σημείωση

  • Μην σπρώχνετε τη συσκευή με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων ή τη μονάδα σαρωτή ανοιχτά.

  • Μην ασκείτε πίεση από επάνω στις κασέτες όταν είναι τραβηγμένες προς τα έξω.

  • Μην σπρώχνετε τη συσκευή από πίσω όταν οι κασέτες είναι τραβηγμένες προς τα έξω.

Εάν έχετε εγκαταστήσει πρόσθετη(ες) μονάδα(ες) δίσκου, ορίστε τον(τους) δίσκο(ους) σε ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Σημείωση

 • Για να ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να συνδεθείτε σε έναν Η/Υ ως διαχειριστής.

 • Αν το Mac OS σας εμπίπτει στις ακόλουθες συνθήκες, οι πληροφορίες σχετικά με την εγκατεστημένη επιλογή λαμβάνεται αυτόματα, και δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε τον οδηγό εκτυπωτή.

  Αν η σύνδεση USB ή η σύνδεση δικτύου με Bonjour χρησιμοποιείται και εγκαταστήσετε την επιλογή στη συσκευή πριν από την εγκατάσταση του οδηγού

 • Ο οδηγός εκτυπωτή για τα Windows XPS δεν είναι διαθέσιμος με τα Windows Server 2003.

 • Πρέπει να καταχωρήσετε τον οδηγό εκτυπωτή στον Η/Υ εκ των προτέρων.

  Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης και λογισμικού σε υπολογιστή

 1. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Συσκευές και Εκτυπωτές].

 2. Κάντε δεξί κλικ στο [ΟΚΙ MC873] και μετά επιλέξτε [ΟΚΙ MC873(PCL6)] από τις [Ιδιότητες εκτυπωτή].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Επιλογές Συσκευής].

 4. Εισάγετε τον συνολικό αριθμό δίσκων και έπειτα κάντε κλικ στο [OK].

  Υπόμνημα

  Αν χρησιμοποιείται μια σύνδεση δικτύου TCP/IP, κάντε κλικ στο [Λήψη Ρυθμίσεων Εκτυπωτή] για να ρυθμίσετε τον οδηγό αυτόματα.

 1. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Συσκευές και Εκτυπωτές].

 2. Κάντε δεξί κλικ στο [ΟΚΙ MC873] και μετά επιλέξτε [ΟΚΙ MC873(XPS)] από τις [Ιδιότητες εκτυπωτή].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Device Options].

 4. Εισάγετε τον συνολικό αριθμό δίσκων και έπειτα κάντε κλικ στο [OK].

 1. Πατήστε [Έναρξη] και στη συνέχεια επιλέξτε [Συσκευές και Εκτυπωτές].

 2. Κάντε δεξί κλικ στο [ΟΚΙ MC873] και μετά επιλέξτε [ΟΚΙ MC873(PS)] από τις [Ιδιότητες εκτυπωτή].

 3. Επιλέξτε την καρτέλα [Ρυθμίσεις Συσκευής].

 4. Επιλέξτε [Λάβετε επιλογές εγκατάστασης αυτόματα] για το [Δυνατότητες Επιλογών για Εγκατάσταση], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Διαμόρφωση].

  Υπόμνημα

  Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, επιλέξτε τον συνολικό αριθμό δίσκων για [Διαθέσιμοι δίσκοι] στις [Εγκαταστάσιμες επιλογές].

 5. Kάντε κλικ στο [ΟΚ].

 1. Επιλέξτε [Προτιμήσεις Συστήματος] από το μενού Apple.

 2. Πατήστε [Εκτύπωση και Σάρωση].

 3. Επιλέξτε τη συσκευή, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Επιλογές & Αναλώσιμα].

 4. Επιλέξτε την καρτέλα [Οδηγός].

 5. Εισάγετε τον συνολικό αριθμό δίσκων για [Διαθέσιμος δίσκος] και έπειτα κάντε κλικ στο [OK].