Αντικατάσταση του Τυμπάνου Απεικόνισης

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να αναγνωρίσετε την περίοδο αντικατάστασης ενός τυμπάνου απεικόνισης, και πώς να αντικαταστήσετε το τύμπανο απεικόνισης.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "[ΧΡΩΜΑ] τύμπανο απεικόνισης κοντά στο όριο ζωής" στην οθόνη ενδείξεων, ετοιμάστε ένα ανταλλακτικό τύμπανο απεικόνισης. Εάν συνεχίσετε την εκτύπωση, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Όριο ζωής [ΧΡΩΜΑ] τυμπάνου απεικόνισης" και η εκτύπωση θα διακοπεί.

Όταν εμφανίζεται το μήνυμα "Παρακαλώ εγκαταστήστε νέα Μονάδα Τυμπάνου Απεικόνισης." και η εκτύπωση διακόπτεται, αντικαταστήστε το τύμπανο απεικόνισης.

Όταν χρησιμοποιείτε χαρτί Α4 (μονόπλευρη εκτύπωση), η εκτιμώμενη διάρκεια αντικατάστασης του τυμπάνου απεικόνισης είναι περίπου 30.000 σελίδες. Η εκτίμηση αυτή προϋποθέτει την τυπική κατάσταση χρήσης (τρεις σελίδες εκτυπώνονται κάθε φορά). Η εκτύπωση μίας σελίδας τη φορά μειώνει τη διάρκεια ζωής του τυμπάνου περίπου στο μισό.

Ο πραγματικός αριθμός των εκτυπωμένων σελίδων μπορεί να είναι μικρότερος από το μισό της παραπάνω εκτίμησης ανάλογα με τις συνθήκες εκτύπωσης.

Σημείωση

 • Ο πραγματικός αριθμός των σελίδων που μπορείτε να εκτυπώσετε με το τύμπανο απεικόνισης εξαρτάται από τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Μπορεί να είναι μικρότερη από το ήμισυ η παραπάνω εκτίμηση, ανάλογα με τις συνθήκες εκτύπωσης.

 • Η ποιότητα της εκτύπωσης μπορεί να επιδεινωθεί μετά από 1 έτος μετά την αποσυσκευασία του τυμπάνου απεικόνισης. Αντικαταστήστε το τύμπανο απεικόνισης με ένα καινούριο.

 • Παρότι με το άνοιγμα και το κλείσιμο του μπροστινού καλύμματος μπορεί να παραταθεί η διάρκεια ζωής ενός τυμπάνου απεικόνισης για κάποιο διάστημα, συνιστάται η αντικατάσταση του τυμπάνου απεικόνισης σύντομα μετά την εμφάνιση του μηνύματος "Εγκαταστήστε νέο τύμπανο απεικόνισης".

 • Όταν το [Device Setting (Ρύθμιση συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] > [System Setup (Διαμόρφωση συστήματος)] > [Near Life Status (Κατάσταση κοντά στο όριο ζωής)] έχει οριστεί σε [Disable (Απενεργοποίηση)], το μήνυμα "[COLOR] τύμπανο απεικόνισης κοντά στο όριο ζωής του" δεν εμφανίζεται.

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αντικατάστασης του τυμπάνου απεικόνισης, όταν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κασέτα γραφίτη.

Σημείωση

 • Εάν χρησιμοποιείτε καινούργιο τύμπανο απεικόνισης με τα δοχεία γραφίτη που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος, η ένδειξη υπολειπόμενης ποσότητας των δοχείων γραφίτη δεν θα εμφανίζεται σωστά. Τα μηνύματα "[ΧΡΩΜΑ] τύμπανο απεικόνισης κοντά στο όριο ζωής" ή "Όριο ζωής [ΧΡΩΜΑ] τυμπάνου απεικόνισης" ενδέχεται να προβάλλονται επίσης σύντομα μετά την αντικατάσταση.

 • Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό του τυμπάνου απεικόνισης (τον πράσινο κύλινδρο), επειδή είναι εύθραυστο.

 • Μην εκθέτετε το τύμπανο απευθείας στο φως του ήλιου ή υπό δυνατό φως (περίπου 1,500 lux ή παραπάνω). Ακόμα και κάτω από φωτισμό δωματίου, μην αφήνετε το τύμπανο απεικόνισης για 5 λεπτά ή περισσότερο.

 • Χρησιμοποιήστε γνήσια αναλώσιμα OKI για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση των προϊόντων.

 • Χρεώσεις για τις υπηρεσίες για τα προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση των αναλώσιμων, εκτός από τα γνήσια αναλώσιμα OKI συμπεριλαμβάνονται, ανεξάρτητα από την εγγύηση ή τη σύμβαση συντήρησης. (Αν και η χρήση μη γνήσιων αναλώσιμων δεν οδηγεί πάντα σε προβλήματα, χρησιμοποιήστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους.)

Υπόμνημα

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση για την εμφάνιση του μηνύματος "[COLOR (ΧΡΩΜΑ)] οριακή διάρκεια ζωής τυμπάνου απεικόνισης". Ορίστε από την καρτέλα [Device Setting (Ρύθμιση συσκευής)] > [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [User Install (Εγκατάσταση χρήστη)] > [Drum Near Life Timing (Χρονισμός οριακής διάρκειας ζωής τυμπάνου)]. Οι διαθέσιμες τιμές είναι από 500 έως 5.000 (σε προσαυξήσεις των 500).

 1. Προετοιμάστε καινούργιο τύμπανο απεικόνισης.

 2. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να ανοίξετε τη μονάδα σαρωτή.

 3. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας μέσα στην εσοχή (Β) στη δεξιά πλευρά της συσκευής και τραβήξτε τον μοχλό ανοίγματος μπροστινού καλύμματος (1) για να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα (2) προς τα μπροστά.

 4. Πατήστε το κουμπί (C) και ανοίξτε τον δίσκο εξόδου (3).

 5. Αναγνωρίστε το τύμπανο απεικόνισης που έφτασε στο όριο ζωής του από το χρώμα ετικέτας του.

 6. Βγάλτε το τύμπανο απεικόνισης (4) από τη συσκευή και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια.

 7. Γυρίστε τον μπλε μοχλό (6) της κασέτας γραφίτη προς εσάς ώσπου το επάνω μέρος του ευθυγραμμιστεί με το σημάδι, πατώντας την κασέτα γραφίτη.

 8. Σηκώστε την κασέτα γραφίτη (5) από τη δεξιά πλευρά και αφαιρέστε την από το τύμπανο απεικόνισης.

 9. Βγάλτε από τη συσκευασία ένα νέο τύμπανο απεικόνισης και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια.

 10. Αφαιρέστε το αποξηραντικό και τα προστατευτικά φύλλα.

 11. Αφαιρέστε το κάλυμμα του γραφίτη.

 12. Εισάγετε την κασέτα γραφίτη (5) που αφαιρέθηκε στο βήμα 8 ευθυγραμμίζοντας την οδόντωση της αριστερής πλευράς της (7) με την προεξοχή (8) στο τύμπανο απεικόνισης ώστε να ευθυγραμμιστεί η έγχρωμη ετικέτα της κασέτας γραφίτη και του τυμπάνου απεικόνισης. Μετά εισάγετε τη δεξιά πλευρά απαλά στη θέση της.

 13. Γυρίστε τον μπλε μοχλό (6) της κασέτας γραφίτη προς τα πίσω ώσπου το επάνω μέρος του ευθυγραμμιστεί με το σημάδι, πατώντας την κασέτα γραφίτη.

 14. Ελέγξτε το χρώμα της ετικέτας του καινούργιου τυμπάνου απεικόνισης και τοποθετήστε το τύμπανο στη συσκευή.

 15. Κλείστε τον δίσκο εξόδου (3) ωθώντας και τις δύο πλευρές του δίσκου εξόδου (3) καλά.

 16. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα (2).

  Σημείωση

  Δεν είναι δυνατό να κλείσει το μπροστινό κάλυμμα εάν ο δίσκος εξόδου δεν είναι κλειστός με ασφάλεια.

 17. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να κλείσετε τη μονάδα σαρωτή.

 18. Ανακυκλώστε τα τύμπανα απεικόνισης.

  Υπόμνημα

  Εάν πρέπει να απορρίψετε ένα τύμπανο απεικόνισης, τοποθετήστε το σε μια πλαστική σακούλα ή παρόμοιο δοχείο και απορρίψτε το σύμφωνα με τη δημοτική νομοθεσία ή κατευθυντήριες οδηγίες.