Για δοχείο γραφίτη C (κυανό), M (ματζέντα), Y (κίτρινο)

Υπόμνημα

Όταν αντικαθιστάτε μόνο το δοχείο γραφίτη K, ανατρέξτε στο "Μόνο για Κ (μαύρο) δοχείο γραφίτη".

 1. Ετοιμάστε καινούργια δοχεία γραφίτη.

 2. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να ανοίξετε τη μονάδα σαρωτή.

 3. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας μέσα στην εσοχή (Β) στη δεξιά πλευρά της συσκευής και τραβήξτε τον μοχλό ανοίγματος μπροστινού καλύμματος (1) για να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα (2) προς τα μπροστά.

 4. Πατήστε το κουμπί (C) και ανοίξτε τον δίσκο εξόδου (3).

  Ίσως προκληθούν εγκαύματα.

  Η μονάδα σταθεροποιητή είναι εξαιρετικά καυτή. Μην την αγγίζετε.

 5. Αναγνωρίστε μια άδεια κασέτα γραφίτη από το χρώμα της ετικέτας της.

 6. Γυρίστε τον μπλε μοχλό (4) της κασέτας γραφίτη προς τα πίσω ώσπου το επάνω μέρος του ευθυγραμμιστεί με το σημάδι.

 7. Σηκώστε την κασέτα γραφίτη (5) από τη δεξιά πλευρά και αφαιρέστε την από τη συσκευή.

  Ίσως προκληθούν εγκαύματα.

  Μην πετάτε ποτέ χρησιμοποιημένες κασέτες γραφίτη σε φωτιά. Μπορεί να εκραγούν και ο γραφίτης στο εσωτερικό μπορεί να εκτοξευτεί και να προκαλέσει εγκαύματα.

 8. Βγάλτε από τη συσκευασία τη καινούρια κασέτα γραφίτη.

 9. Ανακινήστε το δοχείο πολλές φορές κάθετα και οριζόντια.

 10. Αφαιρέστε την ταινία (6) από την κασέτα γραφίτη.

 11. Εισάγετε μια καινούρια κασέτα γραφίτη (5) ευθυγραμμίζοντας την οδόντωση της αριστερής πλευράς της (7) με την προεξοχή (8) στο τύμπανο απεικόνισης ώστε να ευθυγραμμιστεί η έγχρωμη ετικέτα της κασέτας γραφίτη και του τυμπάνου απεικόνισης. Μετά εισάγετε τη δεξιά πλευρά απαλά στη θέση της.

  Σημείωση

  Μην εισάγετε ένα δοχείο γραφίτη χωρίς να αφαιρέσετε την ταινία.

 12. Γυρίστε τον μπλε μοχλό (4) της κασέτας γραφίτη προς τα πίσω ώσπου το επάνω μέρος του ευθυγραμμιστεί με το σημάδι, πατώντας την κασέτα γραφίτη.

  Σημείωση

  Αν η κασέτα γραφίτη δεν έχει κουμπώσει με ασφάλεια, η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί επιδεινωθεί.

 13. Σκουπίστε ελαφρά το φακό της κεφαλής LED με ένα μαλακό χαρτί .

  Σημείωση

  Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως μεθυλική αλκοόλη ή διαλυτικά. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην κεφαλή LED.

 14. Κλείστε τον δίσκο εξόδου (3) ωθώντας και τις δύο πλευρές του δίσκου εξόδου (3) καλά.

 15. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα (2).

  Σημείωση

  Δεν είναι δυνατό να κλείσει το μπροστινό κάλυμμα εάν ο δίσκος εξόδου δεν είναι κλειστός με ασφάλεια.

 16. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να κλείσετε τη μονάδα σαρωτή.

 17. Να ανακυκλώνετε τα δοχεία γραφίτη.

Υπόμνημα

Αν πρέπει να πετάξετε τις χρησιμοποιημένες κασέτες γραφίτη, βάλτε τες σε σακούλες από πολυαιθυλένιο ή άλλα δοχεία, και βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τους κανονισμούς ή τις οδηγίες των τοπικών αρχών σας.