Μόνο για Κ (μαύρο) δοχείο γραφίτη

Υπόμνημα

Όταν αντικαθιστάτε τα δοχεία γραφίτη C, M, Y, ανατρέξτε στο "Για δοχείο γραφίτη C (κυανό), M (ματζέντα), Y (κίτρινο)".

 1. Προετοιμάστε καινούργιο δοχείο γραφίτη [K].

 2. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να ανοίξετε τη μονάδα σαρωτή.

 3. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας μέσα στην εσοχή (Β) στη δεξιά πλευρά της συσκευής και τραβήξτε τον μοχλό ανοίγματος μπροστινού καλύμματος (1) για να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα (2) προς τα μπροστά.

 4. Γυρίστε τον μπλε μοχλό (3) της κασέτας γραφίτη προς εσάς ώσπου το επάνω μέρος του ευθυγραμμιστεί με το σημάδι.

 5. Σηκώστε το δοχείο γραφίτη (4) από τη δεξιά πλευρά και αφαιρέστε το από τη συσκευή.

  Ίσως προκληθούν εγκαύματα.

  Μην πετάτε ποτέ χρησιμοποιημένες κασέτες γραφίτη σε φωτιά. Μπορεί να εκραγούν και ο γραφίτης στο εσωτερικό μπορεί να εκτοξευτεί και να προκαλέσει εγκαύματα.

  Σημείωση

  Όταν η σκόνη γραφίτη πέσει στην περιοχή τροφοδότησης χαρτιού στο εσωτερικό της συσκευής, σκουπίστε την με ένα υγρό πανί που έχετε στύψει καλά.

 6. Αποσυσκευάστε ένα καινούργιο δοχείο γραφίτη.

 7. Ανακινήστε το δοχείο πολλές φορές κάθετα και οριζόντια.

 8. Αφαιρέστε την ταινία (5) από το δοχείο γραφίτη.

 9. Εισάγετε την καινούρια κασέτα γραφίτη (6) ευθυγραμμίζοντας την οδόντωση της αριστερής πλευράς της (7) με την προεξοχή (8) στο τύμπανο απεικόνισης ώστε να ευθυγραμμιστεί η έγχρωμη ετικέτα της κασέτας γραφίτη και του τυμπάνου απεικόνισης [K]. Μετά εισάγετε τη δεξιά πλευρά απαλά στη θέση της.

  Σημείωση

  Μην εισάγετε ένα δοχείο γραφίτη χωρίς να αφαιρέσετε την ταινία.

 10. Γυρίστε τον μπλε μοχλό (3) της κασέτας γραφίτη προς τα πίσω ώσπου το επάνω μέρος του ευθυγραμμιστεί με το σημάδι, πιέζοντας την κασέτα γραφίτη.

 11. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα (2).

  Σημείωση

  Δεν είναι δυνατό να κλείσει το μπροστινό κάλυμμα εάν ο δίσκος εξόδου δεν είναι κλειστός με ασφάλεια.

 12. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να κλείσετε τη μονάδα σαρωτή.

 13. Να ανακυκλώνετε τις κασέτες γραφίτη.

  Υπόμνημα

  Εάν πρέπει να απορρίψετε χρησιμοποιημένα δοχεία γραφίτη, τοποθετήστε τα σε σακούλες πολυαιθυλένιου ή άλλο δοχείο και βεβαιωθείτε πως έχετε ακολουθήσει τους κανονισμούς ή οδηγίες της τοπικής σας κυβέρνησης.