Αντικατάσταση του δοχείου γραφίτη

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αναγνώρισης της περιόδου αντικατάστασης των δοχείων γραφίτη.

Όταν το μήνυμα "[ΧΡΩΜΑ] γραφίτης χαμηλός" το ("[ΧΡΩΜΑ]" υποδεικνύει C (κυανό), M (ματζέντα), Y (κίτρινο) ή K (μαύρο)), το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων, προετοιμάστε ένα ανταλλακτικό δοχείο γραφίτη.

Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "[ΧΡΩΜΑ] γραφίτης άδειος" και διακοπεί η εκτύπωση, αντικαταστήστε το δοχείο γραφίτη.

Υπόμνημα

Ακόμα και εάν εξαντληθούν τα δοχεία κυανού (μπλε), ματζέντα (κόκκινο) ή κίτρινου γραφίτη, μπορείτε να εκτυπώσετε σε ασπρόμαυρο εάν επιλέξετε [Μονόχρωμο] ή [Κλίμακα του γκρι]. Ωστόσο, αντικαταστήστε γρήγορα το δοχείο γραφίτη όταν εξαντληθεί, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο απεικόνισης.

Σημείωση

  • Να έχετε έτοιμο ένα καινούργιο δοχείο γραφίτη, επειδή η ποιότητα εκτύπωσης μειώνεται όταν περάσει περισσότερος από ένας χρόνος μετά το άνοιγμα της σφραγίδας.

  • Εάν αντικαταστήσετε το δοχείο γραφίτη/τύμπανο απεικόνισης ενώ χρησιμοποιείται, η ποσότητα του γραφίτη που θα χρησιμοποιηθεί δεν θα μετρηθεί κανονικά.

  • Ανοίγοντας και κλείνοντας τον δίσκο εξόδου αφού εμφανιστεί το μήνυμα "Ο έγχρωμος γραφίτης εξαντλήθηκε", μπορείτε να εκτυπώσετε. Ωστόσο, δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση περαιτέρω λειτουργιών εκτύπωσης. Αντικαταστήστε το δοχείο γραφίτη, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο απεικόνισης.

  • Η σκόνη γραφίτη μπορεί να χυθεί εάν αφαιρέσετε το δοχείο γραφίτη πριν εξαντληθεί ο γραφίτης.