Προφυλάξεις Κατά την Αντικατάσταση

Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις κατά την αντικατάσταση.

Μην πετάτε το γραφίτη ή την κασέτα γραφίτη σε φωτιά. Ο γραφίτης θα διασκορπιστεί, προκαλώντας εγκαύματα.

Μην αποθηκεύετε μια κασέτα γραφίτη σε μέρος που εκτίθεται σε ανοιχτές φλόγες. Ο γραφίτης ίσως αναφλεγεί, προκαλώντας φωτιά ή εγκαύματα.

Μην σκουπίσετε τον εκχυμένο γραφίτη με ηλεκτρική σκούπα. Το καθάρισμα εκχυμένου γραφίτη με ηλεκτρική σκούπα ίσως προκαλέσει ανάφλεξη εξαιτίας των σπινθήρων από τις ηλεκτρικές επαφές ή για άλλους λόγους. Αν χυθεί γραφίτης στο πάτωμα ή σε άλλα μέρη, σκουπίσετε το γραφίτη με ένα υγρό πανί ή άλλο ύφασμα.

Ορισμένα μέρη στο εσωτερικό της συσκευής θερμαίνονται πολύ. Μην αγγίζετε τα σημεία γύρω από την ετικέτα "ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΥΤΟ". Ίσως προκληθούν εγκαύματα.

Φυλάσσετε τις κασέτες γραφίτη μακριά από μικρά παιδιά. Αν ένα παιδί καταπιεί γραφίτη κατά λάθος, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Αν εισπνεύσετε γραφίτη, κάνετε γαργάρες με άφθονο νερό και μετακινηθείτε σε ένα μέρος με καθαρό αέρα. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή αν είναι απαραίτητο.

Αν γραφίτης πέσει στα χέρια σας ή άλλες περιοχές του δέρματος, πλύνετε σχολαστικά με σαπούνι και νερό.

Αν γραφίτης εισέλθει στα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή αν είναι απαραίτητο.

Αν καταπιείτε γραφίτη, φτύστε τον. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή αν είναι απαραίτητο.

Όταν χειρίζεστε μια εμπλοκή χαρτιού ή αντικαθιστάτε κασέτες γραφίτη, προσέχετε να μη λερώσετε τα ρούχα ή τα χέρια σας με γραφίτη. Αν γραφίτης πέσει στα ρούχα σας, πλύνετε με κρύο νερό. Αν ο γραφίτης ζεσταθεί πλένοντας με ζεστό νερό ή άλλες μεθόδους, ο γραφίτης θα λεκιάσει το ύφασμα και θα είναι αδύνατον να αφαιρεθεί.

Μην αποσυναρμολογείτε το τύμπανο απεικόνισης ή την κασέτα γραφίτη. Ίσως εισπνεύσετε τον εκχυμένο γραφίτη, ή ο γραφίτης μπορεί να πέσει στα χέρια ή στα ρούχα σας, λερώνοντάς τα.

Αποθηκεύετε τις χρησιμοποιημένες κασέτες γραφίτη βάζοντάς τες σε μία τσάντα ενώ προσέχετε να μην διασκορπίσετε τον γραφίτη.

Σημείωση

  • Χρησιμοποιήστε γνήσια αναλώσιμα OKI για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση των προϊόντων.

  • Χρεώσεις για τις υπηρεσίες για τα προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση των αναλώσιμων, εκτός από τα γνήσια αναλώσιμα OKI συμπεριλαμβάνονται, ανεξάρτητα από την εγγύηση ή τη σύμβαση συντήρησης. (Αν και η χρήση μη γνήσιων αναλώσιμων δεν οδηγεί πάντα σε προβλήματα, χρησιμοποιήστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους.)