Αντικαταστήστε το Τύμπανο Απεικόνισης και την Κασέτα Γραφίτη Την Ίδια Στιγμή

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αντικατάστασης του τυμπάνου απεικόνισης και της κασέτας γραφίτη με νέα την ίδια στιγμή.

Σημείωση

 • Δώστε ιδιαίτερη προσοχή κατά το χειρισμό του τυμπάνου απεικόνισης (τον πράσινο κύλινδρο), επειδή είναι εύθραυστο.

 • Μην εκθέτετε το τύμπανο απευθείας στο φως του ήλιου ή υπό δυνατό φως (περίπου 1,500 lux ή παραπάνω). Μην αφήνετε το τύμπανο απεικόνισης για 5 λεπτά ή περισσότερο, ακόμη και κάτω από φως δωματίου.

 • Χρησιμοποιήστε γνήσια αναλώσιμα OKI για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση των προϊόντων.

 • Χρεώσεις για τις υπηρεσίες για τα προβλήματα που προκαλούνται από τη χρήση των αναλώσιμων, εκτός από τα γνήσια αναλώσιμα OKI συμπεριλαμβάνονται, ανεξάρτητα από την εγγύηση ή τη σύμβαση συντήρησης. (Αν και η χρήση μη γνήσιων αναλώσιμων δεν οδηγεί πάντα σε προβλήματα, χρησιμοποιήστε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση τους.)

 1. Προετοιμάστε καινούργιο τύμπανο απεικόνισης και δοχείο γραφίτη.

 2. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να ανοίξετε τη μονάδα σαρωτή.

 3. Τοποθετήστε το δάχτυλό σας μέσα στην εσοχή (Β) στη δεξιά πλευρά της συσκευής και τραβήξτε τον μοχλό ανοίγματος μπροστινού καλύμματος (1) για να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα (2) προς τα μπροστά.

 4. Πατήστε το κουμπί (C) και ανοίξτε τον δίσκο εξόδου (3).

  Ίσως προκληθούν εγκαύματα.

  Η μονάδα σταθεροποιητή είναι εξαιρετικά καυτή. Μην την αγγίζετε.

 5. Αναγνωρίστε μια άδεια κασέτα γραφίτη από το χρώμα της ετικέτας της.

 6. Βγάλτε το τύμπανο απεικόνισης (4) από τη συσκευή και τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια.

  Ίσως προκληθούν εγκαύματα.

  Μην πετάτε ποτέ ένα χρησιμοποιημένο τύμπανο απεικόνισης ή κασέτα γραφίτη σε φωτιά. Μπορεί να εκραγούν και ο γραφίτης στο εσωτερικό μπορεί να εκτοξευτεί και να προκαλέσει εγκαύματα.

 7. Βγάλτε από τη συσκευασία ένα νέο τύμπανο απεικόνισης και τοποθετήστε το στην επίπεδη επιφάνεια.

 8. Αφαιρέστε τα προστατευτικά φύλλα.

 9. Αφαιρέστε το κάλυμμα της κασέτας γραφίτη.

 10. Βγάλτε από τη συσκευασία μια καινούρια κασέτα γραφίτη.

 11. Ανακινήστε την κασέτα πολλές φορές κάθετα και οριζόντια.

 12. Αφαιρέστε την ταινία (5) από την κασέτα γραφίτη.

 13. Εισάγετε μια νέα κασέτα γραφίτη (6) ευθυγραμμίζοντας την οδόντωση της αριστερής πλευράς (7) με την προεξοχή (8) στο τύμπανο απεικόνισης ώστε να ευθυγραμμιστεί η έγχρωμη ετικέτα της κασέτας γραφίτη και του τυμπάνου απεικόνισης. Μετά εισάγετε τη δεξιά πλευρά απαλά στη θέση της.

  Υπόμνημα

  Για τη μέθοδο εγκατάστασης, ανατρέξτε στο "Αντικατάσταση του δοχείου γραφίτη".

 14. Γυρίστε τον μπλε μοχλό (9) της κασέτας γραφίτη προς τα πίσω ώσπου το επάνω μέρος του ευθυγραμμιστεί με το σημάδι, πατώντας την κασέτα γραφίτη.

 15. Ελέγξτε ένα χρώμα ετικέτας του καινούργιου τυμπάνου απεικόνισης και τοποθετήστε το τύμπανο στη συσκευή.

 16. Κλείστε τον δίσκο εξόδου (3) ωθώντας και τις δύο πλευρές του δίσκου εξόδου (3) καλά.

 17. Κλείστε το μπροστινό κάλυμμα (2).

  Σημείωση

  Δεν είναι δυνατό να κλείσει το μπροστινό κάλυμμα εάν ο δίσκος εξόδου δεν είναι κλειστός με ασφάλεια.

 18. Κρατήστε τη λαβή (Α) για να κλείσετε τη μονάδα σαρωτή.

 19. Παρακαλούμε ανακυκλώστε τα τύμπανα απεικόνισης και τις κασέτες γραφίτη.

  Υπόμνημα

  Εάν πρέπει να απορρίψετε ένα τύμπανο απεικόνισης, τοποθετήστε το σε μια πλαστική σακούλα ή παρόμοιο δοχείο και απορρίψτε το σύμφωνα με τη δημοτική νομοθεσία ή κατευθυντήριες οδηγίες.