Καθαρισμός των κυλίνδρων τροφοδοσίας εγγράφου και των κυλίνδρων συγκράτησης εγγράφων

Εάν οι κύλινδροι τροφοδοσίας εγγράφου στον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων έχουν λερωθεί με μελάνι, σωματίδια γραφίτη ή σκόνη χαρτιού, τα έγγραφα και τα αποτελέσματα εκτύπωσης θα λερωθούν και ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή χαρτιού. Καθαρίστε τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων μία φορά το μήνα για την αποτροπή αυτών των προβλημάτων.

Σημείωση

Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικά, ή οινόπνευμα. Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη της συσκευής.

 1. Ελέγξτε το κάλυμμα του ADF.

 2. Τραβήξτε το μοχλό ανοίγματος του καλύμματος του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (D) για να ανοίξετε το κάλυμμα του αυτόματου τροφοδότη εγγράφων.

 3. Ανοίξτε το κάλυμμα του κυλίνδρου.

 4. Καθαρίστε τους κυλίνδρους τροφοδοσίας χαρτιού με ένα μαλακό ύφασμα ελαφρώς βρεγμένο με νερό. Σκουπίστε όλη την επιφάνεια του κυλίνδρου ενώ τον γυρίζετε με το χέρι σας.

 5. Σπρώξτε και κλείστε το κάλυμμα κυλίνδρου.

  Υπόμνημα

  Εάν ο κύλινδρος τροφοδότης εγγράφων είναι πολύ βρώμικος, σκουπίστε απαλά με ένα μαλακό πανί που έχει ελαφρά βραχεί με ήπιο απορρυπαντικό και είναι καλά στημένο, και στη συνέχεια σκουπίστε πάλι με ένα μαλακό πανί που έχει ελαφρά βραχεί με νερό και είναι καλά στημένο.

 6. Κλείστε το κάλυμμα ADF.

 7. Ανοίξτε τη μονάδα του σαρωτή.

 8. Τραβήξτε το μοχλό και ανοίξτε το εξάρτημα συγκράτησης εγγράφου.

 9. Σκουπίστε τον κύλινδρο τροφοδοσίας χαρτιού με ένα μαλακό πανί που έχει βραχεί ελαφρώς με νερό και είναι καλά στυμμένο.

 10. Τοποθετήστε το εξάρτημα συγκράτησης εγγράφου πίσω στη θέση του.

 11. Κλείστε τη μονάδα σαρωτή.