Αν Συμβεί Διακοπή Ρεύματος

Η λειτουργία της συσκευής

Αν συμβεί διακοπή ρεύματος, η συσκευή λειτουργεί ως εξής.

Σημείωση

Η λειτουργία που χρησιμοποιεί UPS (αδιάλειπτη παροχή ενέργειας) ή μετατροπέα δεν είναι εγγυημένη. Μην χρησιμοποιείτε μία αδιάλειπτη παροχή ενέργειας (UPS) ή μετατροπέα.

Κατάσταση Μηχανήματος

Λειτουργία

Κατά τη διάρκεια κλήσης

Μπορείτε να συνεχίσετε να μιλάτε.

Κατά τη διάρκεια αποστολής

Η αποστολή σταματά στη μέση.

Όταν αποκατασταθεί το ρεύμα,

 • Εάν χρησιμοποιείται μία μνήμη μετάδοσης, η συσκευή αναμεταδίδει αυτόματα από τη σελίδα στην οποία σταμάτησε η μετάδοση.

 • Αν χρησιμοποιείται μια μετάδοση σε πραγματικό χρόνο, η συσκευή δεν αποστέλλει ξανά τα δεδομένα. Ορίστε το έγγραφο, και στη συνέχεια, καθορίστε τον προορισμό και πάλι για να ξεκινήσει η μετάδοση.

Κατά τη διάρκεια λήψης

Η λήψη σταματά στη μέση.

Εάν η συσκευή έλαβε μία ή περισσότερες σελίδες, η διαγραμμένη αναφορά εκτυπώνεται αφού αποκατασταθεί το ρεύμα. Μια ληφθείσα εικόνα δεν εκτυπώνεται.

Αντιγραφή ή εκτύπωση λίστας

Η εκτύπωση σταματά στη μέση.

Όταν αποκαθίσταται το ρεύμα, ξεκινήστε ξανά την εργασία εκτύπωσης.

Αδρανής

Δεν μπορείτε να ξεκινήσετε άλλη εργασία αντιγραφής, αποστολής φαξ, σάρωσης ή εκτύπωσης.

Επίσης δεν μπορείτε να λάβετε άλλο φαξ.

Αποθηκευμένα δεδομένα φαξ

 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων στη μνήμη

  Τα δεδομένα εικόνων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη διατηρούνται ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

 • Αναφορά διαγραφής

  Εάν τα δεδομένα φαξ στη μνήμη χαθούν, μία αναφορά διαγραφής εκτυπώνεται αυτόματα.

  Τα ακόλουθα έγγραφα είναι επιλέξιμα για μία αναφορά διαγραφής.

  • Έγγραφο Θυρίδας Fcode

  • Ληφθέντα έγγραφα στη μνήμη

   Μια αναφορά διαγραφής σας ενημερώνει για τα ακόλουθα στοιχεία των διαγραμμένων δεδομένων.

  • Τύπος εγγράφου

  • Αριθμός θυρίδας Fcode

  • Όνομα θυρίδας Fcode

  • Όνομα προορισμού

  • Εμπιστευτική επικοινωνία Fcode/Επικοινωνία πίνακα ανακοινώσεων Fcode

  • Ώρα εκκίνησης επικοινωνίας

  • Αριθμός σελίδων που ελήφθησαν

Υπόμνημα

Εάν ένα φαξ έχει ληφθεί με τη μη αυτόματη λήψη, τη λήψη polling Fcode, ή την εμπιστευτική λήψη Fcode, ο τύπος λήψης εκτυπώνεται επίσης.