Προβλήματα Σάρωσης

Αυτή η ενότητα περιγράφει προβλήματα με τη λειτουργία σάρωσης.

Υπόμνημα

Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τις ακόλουθες λύσεις, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.