Προβλήματα ασύρματης σύνδεσης LAN

 • Συνήθεις για τα Windows και το Mac OS X

Αιτία

Λύση

Αναφορά

Η ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου είναι λανθασμένη.

 • Τα [Wireless(Infrastructure) (Ασύρματο (Υποδομή))] και [Wireless(AP Mode) (Ασύρματο (Λειτουργία AP))] δεν μπορούν να είναι ενεργοποιημένα ταυτόχρονα.

 • Για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας [Wireless(Infrastructure) (Ασύρματο(Υποδομή))], ορίστε το [Wireless(AP Mode) (Ασύρματο(Λειτουργία AP))] σε [Disable (Απενεργοποίηση)] και μετά ορίστε το [Wireless(Infrastructure) (Ασύρματο(Υποδομή))] σε [Enable (Ενεργοποίηση)].

 • Για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας [Wireless(AP Mode) (Ασύρματο(Λειτουργία AP))], ορίστε το [Wireless(Infrastructure) (Ασύρματο(Υποδομή))] σε [Disable (Απενεργοποίηση)] και μετά ορίστε το [Wireless(AP Mode) (Ασύρματο(Λειτουργία AP))] σε [Enable (Ενεργοποίηση)].

Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο

[Wireless(Infrastructure) (Ασύρματο(Υποδομή))] Δεν είναι συνδεδεμένο σε σημείο ασύρματης πρόσβασης. (Εάν έχει προστεθεί μονάδα ασύρματου LAN)

 • Ελέγξτε ότι η ισχύς του σημείου ασύρματης πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη.

 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σημείου ασύρματης πρόσβασης και έπειτα δοκιμάστε τις χειροκίνητες ρυθμίσεις ή τις αυτόματες ρυθμίσεις.

 • Επανεκκινήστε τη λειτουργία ασύρματου LAN.

 • Πατήστε το [Ρυθμίσεις Συσκευής], επιλέξτε [Διαμόρφωση Διαχειριστή] > [Μενού Δικτύου] > [Διαμόρφωση Δικτύου] > [Ασύρματη Ρύθμιση], και έπειτα επιλέξτε [Ασύρματη επανασύνδεση]

 • Εγκαταστήστε αυτή τη συσκευή σε ένα ευδιάκριτο μέρος και κοντά σε σημείο ασύρματης πρόσβασης. (Προτείνουμε η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του σημείου πρόσβασης να είναι 30 μέτρα ή μικρότερη.)

  Εάν υπάρχει μέταλλο, αλουμίνιο ή τσιμεντένιος τοίχος ανάμεσα στη συσκευή και τα σημεία ασύρματης πρόσβασης, ενέχεται να υπάρχει δυσκολία στην πραγματοποίηση σύνδεσης.

  Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές που εκπέμπουν ασθενή ραδιοκύματα (όπως φούρνοι μικροκυμάτων ή ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα) κοντά στη συσκευή.

Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο

[Wireless(AP Mode) (Ασύρματο(Λειτουργία AP))] Δεν έχουν συνδεθεί ασύρματες συσκευές (υπολογιστές, ταμπλέτες, smartphone).

 • Βεβαιωθείτε ότι το [Wireless(AP Mode) (Ασύρματο(Λειτουργία AP))] στη συσκευή έχει οριστεί σε [Enable (Ενεργοποίηση)].

 • Επιβεβαιώστε το SSID/κωδικό πρόσβασης για τη συσκευή και δοκιμάστε μη αυτόματη διαμόρφωση.

 • Κάντε μια ρύθμιση σε μια τοποθεσία κοντά στη συσκευή με καλή ορατότητα.

 • Έως τέσσερις συσκευές μπορούν να συνδεθούν στη συσκευή μέσω ασύρματου LAN (λειτουργία AP). Η πέμπτη συσκευή θα απορριφθεί. Αποσυνδέστε τουλάχιστον μία συσκευή και προσπαθήστε ξανά.

Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο

 • Για Windows

Αιτία

Λύση

Αναφορά

Η διεύθυνση IP είναι λανθασμένη.

 • Ελέγξτε αν η ίδια διεύθυνση ΙΡ είναι ρυθμισμένη για το μηχάνημα και τη ρύθμιση της θύρας του μηχανήματος στον υπολογιστή.

 • Ελέγξτε ότι η διεύθυνση IP δεν έχει αντιγραφεί από άλλη συσκευή.

 • Ελέγξτε ότι η σωστή διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου και διεύθυνση πύλης έχουν οριστεί.

 • Αν χρησιμοποιείτε το Βοηθητικό Πρόγραμμα OKI LPR, ελέγξτε τη ρύθμιση διεύθυνσης IP με το Βοηθητικό Πρόγραμμα OKI LPR.

Εύκολη διαμόρφωση

Βοηθητικό πρόγραμμα OKI LPR