Προβλήματα Google Cloud Print

Σύμπτωμα

Σημείο προς έλεγχο

Λύση

Αναφορά

Η συσκευή δεν μπορεί να καταχωρηθεί στο Google Cloud Print.

-

Καταχωρήστε ξανά από την αρχή.

Ρύθμιση του Google Cloud Print

Αδυναμία εκτύπωσης.

Είναι η συσκευή καταχωρημένη στο Google Cloud Print σωστά;

Καταχωρήστε τη συσκευή στο Google Cloud Print σωστά.

Έλεγχος Περιορισμών του Google Cloud Print

Ρύθμιση του Google Cloud Print

Υπάρχει κάποιο λάθος στην κατάσταση σύνδεσης της συσκευής;

Ανοίξτε την ιστοσελίδα αυτής της συσκευής και ελέγξτε τη σύνδεση ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.

Επιλέξτε [Admin Setup] > [View Information] > [Network] > [Google Cloud Print], και στη συνέχεια ελέγξτε την [XMPP Status] και την [HTTP Status]. Εάν εμφανίζεται το [Error(error code)] , ανατρέξτε στην ενότητα "Εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος" σε αυτό το θέμα.

-

Χρησιμοποιείτε ένα εταιρικό εσωτερικό δίκτυο;

Ελέγξτε αν η θύρα XMPP(5222) είναι ανοιχτή.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το δίκτυό, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.

-

Ακόμη και μετά τη διαγραφή της συσκευής από το Google Cloud Print, οι πληροφορίες καταχώρησης παραμένουν στην οθόνη διαχείρισης.

Διαγράψατε τις πληροφορίες καταχώρησης με τη συσκευή να είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο;

Διαγράψτε τη συσκευή από την οθόνη διαχείρισης του Google Cloud Print.

Έλεγχος Ολοκλήρωσης Διαγραφής

Ακόμη και μετά τη διαγραφή της συσκευής από το Google Cloud Print, οι πληροφορίες καταχώρησης παραμένουν στη συσκευή.

Διαγράψατε τη συσκευή από την οθόνη διαχείρισης του Google Cloud Print;

Διαγράψτε τις πληροφορίες καταχώρησης από τον πίνακα χειριστή της συσκευής.

Έλεγχος Ολοκλήρωσης Διαγραφής

Εμφανίζεται κωδικός σφάλματος στον πίνακα.

Αν συμβεί ένα σφάλμα, ο κωδικός σφάλματος (8-ψήφια αλφαριθμητική τιμή) εμφανίζεται στον πίνακα χειριστή της συσκευής. Ελέγξτε τους τρεις πρώτους χαρακτήρες, ή τα δύο τελευταία ψηφία του κωδικού σφάλματος, και στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδικασία του καταλόγου κωδικών σφάλματος.

  • Κατάλογος κωδικών σφάλματος

    Ένα "x" στον κατάλογο κωδικών σφάλματος σημαίνει οποιουσδήποτε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Κωδικός σφάλματος

Λύση

Αναφορά

00000000

Η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

-

10axxx13

Ένα σφάλμα σύνδεσης με το διακομιστή HTTP (σφάλμα ελέγχου ταυτότητας διακομιστή).

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα (http://(διεύθυνση IP αυτής της συσκευής) της συσκευής, και στη συνέχεια ελέγξτε την άδεια CA που έχει εισαχθεί. Εναλλακτικά, αναβαθμίστε το υλικολογισμικό.

Σχετικά με την Εισαγωγή των CA αδειών του Διακομιστή Μεσολάβησης

10bxxx13

10cxxx13

10axxx16

Ένα σφάλμα σύνδεσης με το διακομιστή μεσολάβησης (σφάλμα ελέγχου ταυτότητας διακομιστή).

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα (http://(διεύθυνση IP αυτής της συσκευής) της συσκευής, και στη συνέχεια ελέγξτε την άδεια CA που έχει εισαχθεί. Εναλλακτικά, αναβαθμίστε το υλικολογισμικό.

Σχετικά με την Εισαγωγή των CA αδειών του Διακομιστή Μεσολάβησης

10bxxx16

10cxxx16

103xxx83

Ένα σφάλμα σύνδεσης με το διακομιστή XMPP (σφάλμα ελέγχου ταυτότητας διακομιστή).

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα (http://(διεύθυνση IP αυτής της συσκευής) της συσκευής, και στη συνέχεια ελέγξτε την άδεια CA που έχει εισαχθεί. Εναλλακτικά, αναβαθμίστε το υλικολογισμικό.

Σχετικά με την Εισαγωγή των CA αδειών του Διακομιστή Μεσολάβησης

10bxxx83

103xxx86

Ένα σφάλμα σύνδεσης με το διακομιστή μεσολάβησης (σφάλμα ελέγχου ταυτότητας διακομιστή).

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα (http://(διεύθυνση IP αυτής της συσκευής) της συσκευής, και στη συνέχεια ελέγξτε την άδεια CA που έχει εισαχθεί. Εναλλακτικά, αναβαθμίστε το υλικολογισμικό.

Σχετικά με την Εισαγωγή των CA αδειών του Διακομιστή Μεσολάβησης

10bxxx86

xxxxxx11

Παρουσιάστηκε σφάλμα με το διακομιστή DNS.

Ελέγξτε τη ρύθμιση του διακομιστή DNS της συσκευής.

Έλεγχος Περιορισμών του Google Cloud Print

xxxxxx12

Αποτυχία σύνδεσης με το διακομιστή HTTP.

Η σύνδεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαιτίας του περιβάλλοντος του δικτύου σας.

Συμβουλευτείτε το διαχειριστή δικτύου σας.

-

xxxxxx13

Ένα σφάλμα σύνδεσης διακομιστή HTTP.

Η σύνδεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαιτίας του περιβάλλοντος του δικτύου σας.

Συμβουλευτείτε το διαχειριστή δικτύου σας.

-

xxxxxx14

Παρουσιάστηκε σφάλμα με το διακομιστή DNS.

Ελέγξτε τη ρύθμιση του διακομιστή DNS της συσκευής ή τη ρύθμιση του ονόματος του διακομιστή μεσολάβησης.

Έλεγχος Περιορισμών του Google Cloud Print

xxxxxx15

Αποτυχία σύνδεσης με το διακομιστή μεσολάβησης.

Ελέγξτε τη ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης της συσκευής.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, ρωτήστε τον διαχειριστή δικτύου σας.

Έλεγχος Περιορισμών του Google Cloud Print

xxxxxx16

Ένα σφάλμα σύνδεσης διακομιστή μεσολάβησης.

Η σύνδεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εξαιτίας του περιβάλλοντος του δικτύου σας.

Συμβουλευτείτε το διαχειριστή δικτύου σας.

-

xxxxxx17

Ένα σφάλμα πιστοποίησης του διακομιστή μεσολάβησης.

Ελέγξτε τη ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης της συσκευής.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, ρωτήστε τον διαχειριστή δικτύου σας.

Έλεγχος Περιορισμών του Google Cloud Print

xxxxxx81

Παρουσιάστηκε σφάλμα με το διακομιστή DNS.

Ελέγξτε τη ρύθμιση του διακομιστή DNS της συσκευής.

Έλεγχος Περιορισμών του Google Cloud Print

xxxxxx82

Αποτυχία σύνδεσης με το διακομιστή XMPP.

Ελέγξτε αν η θύρα XMPP(5222) είναι ανοιχτή.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, ρωτήστε τον διαχειριστή δικτύου σας.

-

xxxxxx83

Αποτυχία σύνδεσης με το διακομιστή XMPP.

Ελέγξτε αν η θύρα XMPP(5222) είναι ανοιχτή.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, ρωτήστε τον διαχειριστή δικτύου σας.

-

xxxxxx84

Παρουσιάστηκε σφάλμα με το διακομιστή DNS.

Ελέγξτε τη ρύθμιση του διακομιστή DNS της συσκευής ή τη ρύθμιση του ονόματος του διακομιστή μεσολάβησης.

Έλεγχος Περιορισμών του Google Cloud Print

xxxxxx85

Αποτυχία σύνδεσης με το διακομιστή μεσολάβησης.

Ελέγξτε τη ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης της συσκευής.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, ρωτήστε τον διαχειριστή δικτύου σας.

Έλεγχος Περιορισμών του Google Cloud Print

xxxxxx86

Ένα σφάλμα σύνδεσης με το διακομιστή μεσολάβησης.

Ελέγξτε αν η θύρα XMPP(5222) είναι ανοιχτή.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, ρωτήστε τον διαχειριστή δικτύου σας.

-

xxxxxx87

Ένα σφάλμα πιστοποίησης του διακομιστή μεσολάβησης.

Ελέγξτε τη ρύθμιση του διακομιστή μεσολάβησης της συσκευής.

Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί, ρωτήστε τον διαχειριστή δικτύου σας.

Έλεγχος Περιορισμών του Google Cloud Print