Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος στον πίνακα χειριστή

Αν εμφανιστεί ένα σφάλμα σε αυτή τη συσκευή, ένα μήνυμα σφάλματος και/ή ένας κωδικός σφάλματος (ένας 3-ψήφιος αριθμός) εμφανίζεται στον πίνακα χειριστή.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το κουμπί (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ανάβει ή αναβοσβήνει.

Εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς να λύσετε ένα πρόβλημα, εισάγετε το μήνυμα σφάλματος ή τον κωδικό σφάλματος στο "Κατάλογος μηνυμάτων σφάλματος", και στη συνέχεια ελέγξτε την αιτία του σφάλματος και τη λύση του.