Σχετικά με Περιορισμούς σε Κάθε Λειτουργικό Σύστημα

Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει σχετικά με τους περιορισμούς για τους οδηγούς εκτυπωτή ή τα βοηθητικά προγράμματα.

Στοιχείο

Σύμπτωμα

Αιτία/λύση

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Η [Βοήθεια] δεν εμφανίζεται.

Η λειτουργία Βοήθειας δεν υποστηρίζεται.

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου [Έλεγχος Λογαριασμού Χρήστη].

Όταν ξεκινάτε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης ή βοηθητικό πρόγραμμα, μπορεί να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου [Έλεγχος Λογαριασμού Χρήστη]. Κάντε κλικ στο [Ναι] ή [Συνέχεια] για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το βοηθητικό πρόγραμμα ως διαχειριστής. Εάν κάνετε κλικ στο [Όχι] ή [Ακύρωση], το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το βοηθητικό πρόγραμμα δεν εκκινείται.

Προέκταση Δικτύου

Η [Βοήθεια] δεν εμφανίζεται.

Η λειτουργία Βοήθειας δεν υποστηρίζεται.

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου [Έλεγχος Λογαριασμού Χρήστη].

Όταν ξεκινάτε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης ή βοηθητικό πρόγραμμα, μπορεί να εμφανιστεί ο διάλογος [Έλεγχος Λογαριασμού Χρήστη]. Κάντε κλικ στο [Ναι] ή [Συνέχεια] για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το βοηθητικό πρόγραμμα ως διαχειριστής. Εάν κάνετε κλικ στο [Όχι], το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το βοηθητικό πρόγραμμα δεν εκκινείται.

Εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου [Βοηθός Δυνατοτήτων Προγράμματος].

Εάν το πλαίσιο διαλόγου [Βοηθός δυνατότητας προγράμματος] προβάλλεται μετά την εγκατάσταση (ακόμη κι αν διακόψετε την εγκατάσταση πριν αυτή ολοκληρωθεί), βεβαιωθείτε πως θα κάνετε κλικ στο [Αυτό το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε].

Βοηθητικό πρόγραμμα Color Correct

Προβάλλεται το πλαίσιο διαλόγου [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη].

Όταν εκκινείτε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης ή βοηθητικό πρόγραμμα, ενδέχεται να εμφανιστεί ο διάλογος [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη]. Κάντε κλικ στο [Ναι] ή [Συνέχεια] για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το βοηθητικό πρόγραμμα ως διαχειριστής. Εάν κάνετε κλικ στο [Όχι], το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το βοηθητικό πρόγραμμα δεν εκκινείται.

Προβάλλεται το πλαίσιο διαλόγου [Βοηθός δυνατότητας προγράμματος].

Εάν το πλαίσιο διαλόγου [Βοηθός δυνατότητας προγράμματος] προβάλλεται μετά την εγκατάσταση (ακόμη κι αν διακόψετε την εγκατάσταση πριν αυτή ολοκληρωθεί), βεβαιωθείτε πως θα κάνετε κλικ στο [Αυτό το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε σωστά].

ΒοηθητικόΠρόγραμμαColorSwatch

Προβάλλεται το πλαίσιο διαλόγου [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη].

Όταν εκκινείτε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης ή βοηθητικό πρόγραμμα, ενδέχεται να εμφανιστεί ο διάλογος [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη]. Κάντε κλικ στο [Ναι] ή [Συνέχεια] για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το βοηθητικό πρόγραμμα ως διαχειριστής. Εάν κάνετε κλικ στο [Όχι], το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το βοηθητικό πρόγραμμα δεν εκκινείται.

Προβάλλεται το πλαίσιο διαλόγου [Βοηθός δυνατότητας προγράμματος].

Εάν το πλαίσιο διαλόγου [Βοηθός δυνατότητας προγράμματος] προβάλλεται μετά την εγκατάσταση (ακόμη κι αν διακόψετε την εγκατάσταση πριν αυτή ολοκληρωθεί), βεβαιωθείτε πως θα κάνετε κλικ στο [Αυτό το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε σωστά].

PS Gamma Adjuster

Προβάλλεται το πλαίσιο διαλόγου [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη].

Όταν εκκινείτε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης ή βοηθητικό πρόγραμμα, ενδέχεται να εμφανιστεί ο διάλογος [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη]. Κάντε κλικ στο [Ναι] ή [Συνέχεια] για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το βοηθητικό πρόγραμμα ως διαχειριστής. Εάν κάνετε κλικ στο [Όχι], το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το βοηθητικό πρόγραμμα δεν εκκινείται.

Προβάλλεται το πλαίσιο διαλόγου [Βοηθός δυνατότητας προγράμματος].

Εάν το πλαίσιο διαλόγου [Βοηθός δυνατότητας προγράμματος] προβάλλεται μετά την εγκατάσταση (ακόμη κι αν διακόψετε την εγκατάσταση πριν αυτή ολοκληρωθεί), βεβαιωθείτε πως θα κάνετε κλικ στο [Αυτό το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε σωστά].

ActKey

Προβάλλεται το πλαίσιο διαλόγου [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη].

Όταν εκκινείτε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης ή βοηθητικό πρόγραμμα, ενδέχεται να εμφανιστεί ο διάλογος [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη]. Κάντε κλικ στο [Ναι] ή [Συνέχεια] για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το βοηθητικό πρόγραμμα ως διαχειριστής. Εάν κάνετε κλικ στο [Όχι], το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το βοηθητικό πρόγραμμα δεν εκκινείται.

Εργαλείο διαμόρφωσης

Προβάλλεται το πλαίσιο διαλόγου [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη].

Όταν εκκινείτε ένα πρόγραμμα εγκατάστασης ή βοηθητικό πρόγραμμα, ενδέχεται να εμφανιστεί ο διάλογος [Έλεγχος λογαριασμού χρήστη]. Κάντε κλικ στο [Ναι] ή [Συνέχεια] για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το βοηθητικό πρόγραμμα ως διαχειριστής. Εάν κάνετε κλικ στο [Όχι], το πρόγραμμα εγκατάστασης ή το βοηθητικό πρόγραμμα δεν εκκινείται.

Σημειώσεις για Windows Firewall

Στα Windows Server 2003 Service Pack 1, η λειτουργία τείχους προστασίας Windows είναι ενισχυμένη. Οι ακόλουθοι περιορισμοί μπορεί να ισχύουν για τους οδηγούς και τα βοηθητικά προγράμματα εκτυπωτή.

Στοιχείο

Σύμπτωμα

Αιτία/λύση

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή

Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση αρχείου όταν χρησιμοποιείται η συσκευή ως κοινό εκτυπωτή σε δίκτυο.

Στο διακομιστή, κάντε κλικ στην [έναρξη] και, στη συνέχεια, επιλέξτε [Πίνακας ελέγχου] > [Τείχος προστασίας των Windows].

Επιλέξτε την καρτέλα [Εξαιρέσεις], επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Κοινή χρήση Αρχείων και Εκτυπωτή], και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].

Βοηθητικό πρόγραμμα OKI LPR

Αδυναμία εύρεσης εκτυπωτή.

Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο διαλόγου [Να μην επιτρέπονται οι εξαιρέσεις] στην καρτέλα [Γενικά] του τείχους προστασίας Windows, δεν μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν εκτυπωτή σε ένα τμήμα που είναι συνδεδεμένο σε άλλο δρομολογητή. Μόνο εκτυπωτές στο ίδιο τμήμα με τον εκτυπωτή είναι αντικείμενο αναζήτησης.

Όταν δεν μπορείτε να βρείτε έναν εκτυπωτή, καθορίστε τη διεύθυνση IP του εκτυπωτή στην οθόνη [Προσθήκη Εκτυπωτή] ή [Επιβεβαίωση Συνδέσεων].