Προβλήματα με άλλο λογισμικό

Υπόμνημα

  • Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα με τις ακόλουθες λύσεις, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

  • Για προβλήματα που προέκυψαν από μία εφαρμογή, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της εφαρμογής.

Προβλήματα Σύνδεσης USB (για Windows)

Σύμπτωμα

Αιτία/λύση

Αναφορά

Δεν δημιουργείται εικονίδιο της συσκευής στον φάκελο [Συσκευές και Εκτυπωτές].

Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.

Εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή σωστά.

Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης και λογισμικού σε υπολογιστή

Όταν ένας οδηγός εκτυπωτή είναι ήδη εγκατεστημένος, ένας άλλος οδηγός εκτυπωτή δεν μπορεί να εγκατασταθεί.

Εκτελέστε [Προσαρμοσμένη Εγκατάσταση], ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην αναφορά.

Εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης και λογισμικού σε υπολογιστή

Το μήνυμα σφάλματος [Δεν είναι δυνατόν να εγκατασταθεί ο οδηγός εκτυπωτή] εμφανίζεται.

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση και άμεση λειτουργία. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Ελέγξτε ότι η συσκευή και ο Η/Υ είναι απενεργοποιημένα.

2. Συνδέστε ένα καλώδιο USB.

3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

4. Ενεργοποιήστε τον Η/Υ.

5. Όταν εμφανιστεί ο [Οδηγός Εύρεσης Νέου Υλικού], ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

-