Προβλήματα σε πρόγραμμα περιήγησης ιστού

Σύμπτωμα

Σημείο προς έλεγχο

Λύση

Αναφορά

Ανεπιτυχής σύνδεση με τη συσκευή

Ένα καλώδιο LAN είναι αποσυνδεδεμένο.

Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι κατάλληλα συνδεδεμένο στην συσκευή και στον υπολογιστή.

Σύνδεση αυτής της συσκευής σε δίκτυο

Η διεύθυνση IP είναι λανθασμένη.

Ελέγξτε την διεύθυνση IP της συσκευής και εισάγετέ την σωστά.

Ανοίξτε την ιστοσελίδα αυτής της συσκευής

Ανεπιτυχής επεξεργασία/διαγραφή ενός προφίλ

Μήπως έχει ανατεθεί το προφίλ σε μακροεντολή εργασίας;

Διαγράψτε τη μακροεντολή εργασίας.

ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μήπως έχει ανατεθεί το προφίλ σε ρύθμιση αποθήκευσης δεδομένων αυτόματης αποστολής/μετάδοσης;

Αλλάξτε τη ρύθμιση αποθήκευσης δεδομένων αυτόματης αποστολής/μετάδοσης ώστε να μη χρησιμοποιεί το προφίλ.

Προώθηση Ληφθέντων Δεδομένων Εγγράφου σε Προορισμού E-mail ή σε Κοινόχρηστο Φάκελο (Αυτόματη Παράδοση)

Αποθήκευση Δεδομένων Αποστολής και Λήψης (Αποθήκευση Δεδομένων Μετάδοσης)