Προβλήματα με το εργαλείο διαμόρφωσης

Καρτέλα [Ρύθμιση Συσκευής]

 • Κλωνοποίηση

Σύμπτωμα

Αιτία

Λύση

Αναφορά

Μια συσκευή προορισμού αντιγράφου δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Το όνομα μοντέλου της συσκευής προορισμού αντιγραφής είναι διαφορετικό.

Η κλωνοποίηση λειτουργεί μόνο μεταξύ των συσκευών με το ίδιο όνομα μοντέλου.

Ελέγξτε το όνομα μοντέλου της συσκευής προορισμού αντιγράφου.

-

Αν πολλές συσκευές προσδιορίζονται ως προορισμοί αντιγραφής, η αντιγραφή δεν μπορεί να γίνει σε μερικές από τις συσκευές.

Ο καταχωρημένος κωδικός διαχειριστή είναι διαφορετικός από τον κωδικό διαχειριστή της συσκευής στην οποία δεν μπορεί να γίνει αντιγραφή.

Ελέγξτε τον κωδικό διαχειριστή της συσκευής στην οποία δεν μπορεί να γίνει αντιγραφή.

-

Καρτέλα [Ρύθμιση Χρήστη]

 • Διαχειριστής Διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύμπτωμα

Αιτία

Λύση

Αναφορά

Κάποια στοιχεία δεν μπορούν να επεξεργαστούν/διαγραφούν.

Η διεύθυνση e-mail έχει ανατεθεί σε μακροεντολή εργασίας.

Διαγράψτε τη μακροεντολή εργασίας.

ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διεύθυνση e-mail έχει ανατεθεί σε ρύθμιση αυτόματης αποστολής.

Αλλάξτε τη ρύθμιση αυτόματης αποστολής ώστε να μην χρησιμοποιεί τη διεύθυνση e-mail.

Προώθηση Ληφθέντων Δεδομένων Εγγράφου σε Προορισμού E-mail ή σε Κοινόχρηστο Φάκελο (Αυτόματη Παράδοση)

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία

Τα στοιχεία είναι κλειδωμένα επειδή αυτή η συσκευή ρυθμίζεται από άλλον Η/Υ.

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ρύθμιση από έναν άλλο ΗΥ.

Εναλλακτικά, διακόψτε τη ρύθμιση από έναν άλλο Η/Υ πριν από την επεξεργασία.

-

Δεν μπορείτε να ορίσετε τις αλλαγές σε αυτή τη συσκευή

Έχει λήξει ο χρόνος επεξεργασίας.

Ορίστε ένα μεγαλύτερο χρονικό όριο για αυτή τη συσκευή πριν από την επεξεργασία.

Πατήστε το [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)], επιλέξτε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] > [System Setup (Διαμόρφωση συστήματος)] > [Address Information Lock Time Out (Πληρ. δ/νσης κλειδ. χρόν. διακοπ.)] και μετά εισάγετε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Διαχείριση μονάδας

 • Διαχειριστής Ταχείας Κλήσης

Σύμπτωμα

Αιτία

Λύση

Αναφορά

Κάποια στοιχεία δεν μπορούν να επεξεργαστούν/διαγραφούν.

Ο αριθμός φαξ έχει ανατεθεί σε μακροεντολή εργασίας.

Διαγράψτε τη μακροεντολή εργασίας.

ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο αριθμός φαξ έχει ανατεθεί σε ρύθμιση αυτόματης αποστολής.

Αλλάξτε τη ρύθμιση αυτόματης αποστολής ώστε να μην χρησιμοποιεί τον αριθμό φαξ.

Προώθηση Ληφθέντων Δεδομένων Εγγράφου σε Προορισμού E-mail ή σε Κοινόχρηστο Φάκελο (Αυτόματη Παράδοση)

Ο αριθμός φαξ έχει ανατεθεί σε αποστολή κρατημένου φαξ.

Ακυρώστε την κρατημένη αποστολή φαξ. Διαφορετικά περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αποστολή.

Ακύρωση αποστολής φαξ

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία

Τα στοιχεία είναι κλειδωμένα επειδή αυτή η συσκευή ρυθμίζεται από άλλον Η/Υ.

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ρύθμιση από έναν άλλο ΗΥ.

Εναλλακτικά, διακόψτε τη ρύθμιση από έναν άλλο Η/Υ πριν από την επεξεργασία.

-

Δεν μπορείτε να ορίσετε τις αλλαγές σε αυτή τη συσκευή

Έχει λήξει ο χρόνος επεξεργασίας.

Ορίστε ένα μεγαλύτερο χρονικό όριο για αυτή τη συσκευή πριν από την επεξεργασία.

Πατήστε το [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)], επιλέξτε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] > [System Setup (Διαμόρφωση συστήματος)] > [Address Information Lock Time Out (Πληρ. δ/νσης κλειδ. χρόν. διακοπ.)] και μετά εισάγετε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Διαχείριση μονάδας

 • Διαχείριση προφίλ

Σύμπτωμα

Αιτία

Λύση

Αναφορά

Κάποια στοιχεία δεν μπορούν να επεξεργαστούν/διαγραφούν.

Το προφίλ έχει ανατεθεί σε μακροεντολή εργασίας.

Διαγράψτε τη μακροεντολή εργασίας.

ΜΑΚΡΟΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το προφίλ έχει ανατεθεί σε ρύθμιση αυτόματης αποστολής/μετάδοσης αποθηκευμένων δεδομένων.

Αλλάξτε τη ρύθμιση αποθήκευσης δεδομένων αυτόματης αποστολής/μετάδοσης ώστε να μη χρησιμοποιεί το προφίλ.

Προώθηση Ληφθέντων Δεδομένων Εγγράφου σε Προορισμού E-mail ή σε Κοινόχρηστο Φάκελο (Αυτόματη Παράδοση)

Αποθήκευση Δεδομένων Αποστολής και Λήψης (Αποθήκευση Δεδομένων Μετάδοσης)

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία

Τα στοιχεία είναι κλειδωμένα επειδή αυτή η συσκευή ρυθμίζεται από άλλον Η/Υ.

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ρύθμιση από έναν άλλο ΗΥ.

Εναλλακτικά, διακόψτε τη ρύθμιση από έναν άλλο Η/Υ πριν από την επεξεργασία.

-

Δεν μπορείτε να ορίσετε τις αλλαγές σε αυτή τη συσκευή

Έχει λήξει ο χρόνος επεξεργασίας.

Ορίστε ένα μεγαλύτερο χρονικό όριο για αυτή τη συσκευή πριν από την επεξεργασία.

Πατήστε το [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)], επιλέξτε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] > [System Setup (Διαμόρφωση συστήματος)] > [Address Information Lock Time Out (Πληρ. δ/νσης κλειδ. χρόν. διακοπ.)] και μετά εισάγετε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Διαχείριση μονάδας

 • Διαχειριστής Δικτυακής Σάρωσης

Σύμπτωμα

Αιτία

Λύση

Αναφορά

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ορισμένων στοιχείων.

Τα στοιχεία είναι κλειδωμένα γιατί τα χρησιμοποιούν άλλες λειτουργίες.

Ξεκλειδώστε το στοιχείο που χρησιμοποιείται πριν από την επεξεργασία.

-

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία

Τα στοιχεία είναι κλειδωμένα επειδή αυτή η συσκευή ρυθμίζεται από άλλον Η/Υ.

Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ρύθμιση από έναν άλλο ΗΥ.

Εναλλακτικά, διακόψτε τη ρύθμιση από έναν άλλο Η/Υ πριν από την επεξεργασία.

-

Δεν μπορείτε να ορίσετε τις αλλαγές σε αυτή τη συσκευή

Έχει λήξει ο χρόνος επεξεργασίας.

Ορίστε ένα μεγαλύτερο χρονικό όριο για αυτή τη συσκευή πριν από την επεξεργασία.

Πατήστε το [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)], επιλέξτε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] > [System Setup (Διαμόρφωση συστήματος)] > [Address Information Lock Time Out (Πληρ. δ/νσης κλειδ. χρόν. διακοπ.)] και μετά εισάγετε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Διαχείριση μονάδας

 • Κλωνοποίηση

Σύμπτωμα

Αιτία

Λύση

Αναφορά

Μια συσκευή προορισμού αντιγράφου δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Το όνομα μοντέλου της συσκευής προορισμού αντιγραφής είναι διαφορετικό.

Η κλωνοποίηση λειτουργεί μόνο μεταξύ των συσκευών με το ίδιο όνομα μοντέλου.

Ελέγξτε το όνομα μοντέλου της συσκευής προορισμού αντιγράφου.

-

Αν πολλές συσκευές προσδιορίζονται ως προορισμοί αντιγραφής, η αντιγραφή δεν μπορεί να γίνει σε μερικές από τις συσκευές.

Ο καταχωρημένος κωδικός διαχειριστή είναι διαφορετικός από τον κωδικό διαχειριστή της συσκευής στην οποία δεν μπορεί να γίνει αντιγραφή.

Ελέγξτε τον κωδικό διαχειριστή της συσκευής στην οποία δεν μπορεί να γίνει αντιγραφή.

-

Η αντιγραφή δεν μπορεί να γίνει σε μια συσκευή με την εκτέλεση της κλωνοποίησης με τις ακόλουθες λειτουργίες.

 • Διαχειριστής Διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Διαχειριστής Ταχείας Κλήσης

 • Διαχείριση προφίλ

 • Διαχειριστής Δικτυακής Σάρωσης

 • Διαχειριστής Αυτόματης Παράδοσης

Οι πληροφορίες που πρόκειται να αντικατασταθούν στη συσκευή προορισμού αντιγραφής είναι κλειδωμένες επειδή γίνεται επεξεργασία ή χρησιμοποιούνται.

Ξεκλειδώστε τις χρησιμοποιημένες πληροφορίες πριν από την εκτέλεση της κλωνοποίησης.

-

Αν εκτελέσω κλωνοποίηση με τον Διαχειριστή Αυτόματης Παράδοσης, οι ακόλουθες ρυθμίσεις αντιγράφονται επίσης.

 • Διαχειριστής Διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Διαχειριστής Ταχείας Κλήσης

 • Διαχείριση προφίλ

Εάν τα e-mail ή ταχείες κλήσεις χρησιμοποιούνται για τις ρυθμίσεις αυτόματης παράδοσης της συσκευής πηγής αντιγράφου, αυτές οι ρυθμίσεις πρέπει επίσης να αντιγραφούν ταυτόχρονα.

Για να αντιγράψετε μόνο τις ρυθμίσεις αυτόματης παράδοσης, διαγράψτε το e-mail, την ταχεία κλήση, ή άλλες ρυθμίσεις από τη συσκευή πηγής αντιγράφου πριν από την εκτέλεση της κλωνοποίησης.

-

Καρτέλα [Μηνύματα Ειδοποίησης]

Σύμπτωμα

Αιτία

Λύση

Αναφορά

Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση για την οθόνη [Μηνύματα Ειδοποίησης (Εντοπισμός και ειδοποίηση για συμβάντα της συσκευής)]

Η [Διαμόρφωση αποθήκευσης του Αρχείου Καταγραφής] σε αυτή τη συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Πατήστε [Device Settings (Ρυθμίσεις συσκευής)], επιλέξτε [Admin Setup (Διαμόρφωση διαχειριστή)] > [Manage Unit (Διαχείριση μονάδας)] > [Job Log Setup (Διαμόρφωση καταμέτρησης εργασιών)], > [Save Job Log (Αποθήκευση καταμέτρησης εργασιών)] και μετά επιλέξτε [Enable (Ενεργοποίηση)].

2. Πατήστε [Yes (Ναι)] στην οθόνη επιβεβαίωσης για επανεκκίνηση της συσκευής.

3. Κάντε κλικ στο [Update device (Ενημέρωση συσκευής)] στην οθόνη [Alert Info(Detect and notify of device events) (Πληροφορίες ειδοποίησης (Εντοπισμός και ειδοποίηση για συμβάντα της συσκευής))].

Διαχείριση μονάδας