Wybierz system operacyjny

Wszystkie języki

Ponieważ firma Microsoft zakończyła wsparcie techniczne dla systemu Windows XP, firma OKI nie gwarantuje poprawnego działania produktów OKI w nieobsługiwanych systemach operacyjnych.

Jeśli nie możesz znaleźć sterownika drukarki, sprawdź listę zgodnych systemów operacyjnych.

Strona zgodności systemów operacyjnych >

Sterownik

PCL Printer Driver

Wersja: 2.0.0.5

Rozmiar: 2.6 MB

System operacyjny: Windows 7; Windows Vista; Windows Server 2008

Patrz szczegóły

PCL Printer Driver

Wersja: 2.0.0.5

Rozmiar: 2.6 MB

System operacyjny: Windows 7 x64; Windows Vista x64; Windows Server 2008 x64

Patrz szczegóły

PCL5e Printer Driver

Wersja: 2.0.0.5

Rozmiar: 2.6 MB

System operacyjny: Windows 7; Windows Vista; Windows Server 2008

Patrz szczegóły

PCL5e Printer Driver

Wersja: 2.0.0.5

Rozmiar: 2.6 MB

System operacyjny: Windows 7 x64; Windows Vista x64; Windows Server 2008 x64

Patrz szczegóły

PCL5e Printer Driver

Wersja: 2.0.0.5

Rozmiar: 2.6 MB

System operacyjny: Windows 7 x64; Windows Vista x64; Windows Server 2008 x64

Patrz szczegóły

PS Printer Driver

Wersja: 2.0.0.5

Rozmiar: 2.6 MB

System operacyjny: Windows 7; Windows Vista; Windows Server 2008

Patrz szczegóły

PS Printer Driver

Wersja: 2.0.0.5

Rozmiar: 2.7 MB

System operacyjny: Windows 7 x64; Windows Vista x64; Windows Server 2008 x64

Patrz szczegóły

PS Printer Driver

Wersja: 2.0.0.5

Rozmiar: 2.6 MB

System operacyjny: Windows 7; Windows Vista; Windows Server 2008

Patrz szczegóły

PS Printer Driver

Wersja: 2.0.0.5

Rozmiar: 2.7 MB

System operacyjny: Windows 7 x64; Windows Vista x64; Windows Server 2008 x64

Patrz szczegóły

Printer Driver

Wersja: 1.0

Rozmiar: 9.5 KB

System operacyjny: Linux

Patrz szczegóły

Narzędzie

LPR Utility

Wersja: 5.1.20

Rozmiar: 6.4 MB

This is enhanced software for printing to TCP/IP network devices. It has several advantages over using a standard TCP/IP printing port such as device discovery, remote monitoring of print jobs and monitoring of device status.

System operacyjny: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Patrz szczegóły

LPR Utility

There is no support plan

System operacyjny: Windows XP; Windows XP x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

PDF Print Direct

Wersja: 4.4.1

Rozmiar: 8.3 MB

This utility allows a PDF file to be printed without it needing to be opened in an application.

System operacyjny: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Vista; Windows Vista x64; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64

Patrz szczegóły

Template Manager

Wersja: 4.4.12

Rozmiar: 35.5 MB

This utility is a fast and easy program for designing banners, business cards, labels and other specialized documents.

System operacyjny: Windows 10; Windows 10 x64; Windows 8.1; Windows 8.1 x64; Windows 8; Windows 8 x64; Windows 7; Windows 7 x64; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 x64; Windows Server 2003; Windows Server 2003 x64

Patrz szczegóły

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube