Wybierz system operacyjny

Wszystkie języki

Ponieważ firma Microsoft zakończyła wsparcie techniczne dla systemu Windows XP, firma OKI nie gwarantuje poprawnego działania produktów OKI w nieobsługiwanych systemach operacyjnych.

Jeśli nie możesz znaleźć sterownika drukarki, sprawdź listę zgodnych systemów operacyjnych.

Strona zgodności systemów operacyjnych >

Pakiet oprogramowania

Software Package for Mac (Recommended)

Wersja: 1.1

Rozmiar: 111.2 MB

You can install all the software such as drivers and utilities for using the printer at once.
<Attention>This file is large and may take some time to download. In the event of failure, please try downloading it again or download the software individually.

System operacyjny: macOS 14; macOS 13; macOS 12; macOS 11; macOS 10.15; macOS 10.14; macOS 10.13; macOS 10.12; OS X 10.11

Patrz szczegóły

Software Package for Windows (Recommended)

Wersja: 2.1.0

Rozmiar: 9.7 MB

You can install all the software such as drivers and utilities for using the printer at once.

System operacyjny: Windows 11; Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012

Patrz szczegóły

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram