Wyposażenie dodatkowe

Pozycja Typ Uwagi
Odbiornik papieru LP-854
Łapacz papieru LP-863
Pojemnik (W) LP-859
TerioStation PDF Print LP-874

Materiały eksploatacyjne

Pozycja Typ Uwagi
Pojemnik z tonerem LP-761
Pojemnik na zużyty toner LP-851
Kołnierz rolki (EX-L) LP-871
Procesowanie kasety z tonerem 60 LP-872
Jednostka ładowania Scorotron LP-860

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram