Motoryzacja

Casa della Centralina

Casa della Centralina, zlokalizowana w Legnano we włoskim regionie Lombardii, odnawia, naprawia, kontroluje i zastępuje moduły sterujące pojazdów, a także zapewnia szkolenia i wsparcie dla klientów. Ponieważ w firmie istnieje wiele różnych działów, z których każdy ma własne potrzeby w zakresie dokumentów, szybko rozwijająca się firma wymagała takich rozwiązań druku, które gwarantują wydajność, niezawodność i jakość.


Firma OKI wspiera rozwój firmy Casa della Centralina dzięki elastycznym rozwiązaniom druku

Pobierz PDF | Skontaktuj się z nami

Zatrudniająca ponad 20 pracowników pełniących różne funkcje, takie jak administracja, zarządzanie, sprzedaż, warsztaty techniczne, prace magazynowe i rozwiązania cyfrowe, Casa della Centralina wymagała rozwiązań, które umożliwiłoby działom zachowanie autonomii bez powodowania opóźnień i zakłóceń w świadczeniu usług. Baza klientów firmy również szybko się rozrastała, a ponieważ każdy moduł sterujący pojazdu wymaga wielu rodzajów dokumentacji, w tym raportu z wykonania zadania, instrukcji montażu i konfiguracji, dokumentacji wysyłkowej i faktur, istniejące rozwiązanie w zakresie druku nie było w stanie sprostać tym rosnącym wymaganiom. 


Zgodnie z zaleceniem partnera firmy OKI – Infonet – w Casa della Centralina zainstalowano pięć urządzeń wielofunkcyjnych serii MC800, które umożliwiają każdemu działowi drukowanie dwustronne, skanowanie i kopiowanie. Kolorowe urządzenia wielofunkcyjne A3 firmy OKI usprawniły obieg pracy w firmie, ułatwiając wyszukiwanie autoryzowanych danych i dokumentów, a zintegrowany zszywacz pomaga w bezpiecznym łączeniu dokumentów klientów.  Platforma twórcza OKI The Design Hub w połączeniu z rozbudowanymi możliwościami obsługi nośników kolorowych drukarek wielofunkcyjnych A3 firmy OKI zapewniły Casa della Centralina narzędzia niezbędne do produkcji i drukowania na miejscu i na żądanie komunikacji wizualnej, takiej jak naklejki podłogowe, oznakowanie BHP i inne, gotowej do umieszczenia na miejscu, gdy jest to konieczne.

„Dzięki kolorowemu urządzeniu wielofunkcyjnemu A3 serii MC800 firmy OKI w obszarze rozładunku towarów udało nam się skrócić czas potrzebny na wyprodukowanie dokumentacji dołączonej do każdego z modułów sterujących z 10 minut do zaledwie 2 minut” – Massimiliano Rutigliano, dyrektor operacyjny, Casa della Centralina


Pobierz pełną analizę przypadku, aby dowiedzieć się więcej od Massimiliano Rutigliano na temat tego, w jaki sposób firma OKI wspiera szybki rozwój firmy Casa della Centralina. 

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram