Regulamin promocji


Regulamin promocji „Adapt Today” Business Agility Pack

Organizatorem promocji jest OKI EUROPE Limited Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, England („OKI”), a uczestnictwo w promocji oznacza akceptację następującego regulaminu promocji:


Uczestnictwo

1.Promocja jest dostępna zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów:
 • Warunkiem uczestnictwa dla nowych klientów jest zakup drukarki OKI objętej promocją (zgodnie z definicją podaną w punkcie 3 poniżej „Drukarka objęta promocją”) i odpowiedniego zestawu nowych oryginalnych tonerów firmy OKI, w tym 1 x czarny, 1 x cyjan, 1 x magenta i 1 x żółty („tonery”). Drukarka i tonery objęte promocją muszą zostać zakupione od autoryzowanego partnera firmy OKI w terminie od 10 listopada 2020 r. do 30 Czerwca 2021 r.
 • Warunkiem uczestnictwa dla obecnych klientów, którzy posiadają już drukarkę objętą promocją, jest zakup zestawu oryginalnych tonerów firmy OKI. Tonery muszą zostać zakupione od autoryzowanego partnera OKI w terminie od 10 listopada 2020 r. do 30 Czerwca 2021 r.
2.W promocji mogą uczestniczyć zarówno klienci komercyjni jak i prywatni klienci końcowi.. Aby klient mógł wziąć udział w promocji, biuro jego firmy (klienci komercyjni) lub stałe miejsce pobytu (klienci prywatni) musi znajdować się na terenie Europy, Bliskiego Wschodu, Indii, Turcji, Ameryki Południowej lub wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Aby skorzystać z tej promocji, Klient musisz mieć ukończone 18 lat.

Drukarki i tonery objęte promocją

3.Promocja obejmuje następujące drukarki i tonery:
 • Modele drukarek firmy OKI: C650, C612, C712, C824, C834, C844, MC853, MC873, MC883 i Pro9431 („Drukarka objęta promocją”)
 • Oryginalne tonery firmy OKI do powyższychi modeli drukarek
Ponadto przy składaniu wniosku obowiązkowe jest okazanie dowodu zakupu drukarek i/lub tonerów objętych promocją. Nazwa klienta w odniesieniu do osoby przesyłającej wniosek musi być zgodna z nazwą klienta na fakturze za zakup drukarek i tonerów objętych promocją.

Jak złożyć wniosek

4.

W celu zakwalifikowania się do uczestnictwa w promocji należy złożyć wniosek za pośrednictwem witryny internetowej OKI (www.oki.com/pl/printing/adapt-today).  Po zakończeniu procesu kwalifikacji zostanie przydzielony przedstawiciel handlowy firmy OKI, który przeprowadzi klienta przez proces sprzedaży i zatwierdzenia wniosku. Warunki kwalifikujące opisane są w punktach od 1 do 3 powyżej. Po przejściu procesu kwalifikacji należy przesłać pojedynczy wniosek w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury na tonery do wyznaczonego przedstawiciela handlowego firmy OKI. Wniosek musi zostać wypełniony i zawierać kopie oryginalnych faktur sprzedaży drukarki i tonerów objętych promocją. Powinny one zostać dostarczone drogą elektroniczną do wyznaczonego przedstawiciela handlowego firmy OKI.

5.

W ramach promocji jednemu klientowi przysługuje prawo do złożenia tylko jednego wniosku. Wszystkie numery seryjne drukarek OKI objętych promocją zostaną sprawdzone, a powielane wnioski od jednego Klienta wnioski zostaną odrzucone.

6.

Niniejsza promocja nie łączy się z innymi promocjami firmy OKI.Pakiet „Adapt Today” Business Agility Pack

7.Po zweryfikowaniu wniosku przez firmę OKI klient otrzyma pakiet „Adapt Today” Business Agility Pack, w skład którego wchodzą:
 • Pakiet zawiera nośniki formatu A4 lub A3 (w zależności od typu zakupionej drukarki i/lub materiałów eksploatacyjnych, zweryfikowanego przez wyznaczonego przedstawiciela handlowego firmy OKI). Pakiet ten będzie zawierać następujące elementy:
  1. Pakiet A4 Business Agility Pack zawiera 5 sztuk każdego z następujących nośników firmy Floralabels:
   1.Owalna naklejka A4 na podłogę – samoprzylepna, antypoślizgowa
   2.Oznaczenie A4 z zaokrąglonymi rogami na szybę – samoprzylepne, usuwalne
   3.Naklejki A4 na blat – arkusz zawierający 6 usuwalnych naklejek (90x90 mm)
   4.Minibaner podłogowy A4 – samoprzylepny, antypoślizgowy
   5.Naklejka A4 na szybę – samoprzylepna, usuwalna
  2. Pakiet A3 Business Agility Pack zawiera po 5 sztuk każdego z następujących nośników firmy Floralabels:
   1.Okrągła naklejka A3 na podłogę – samoprzylepna, antypoślizgowa
   2.Okrągła naklejka A3 na szybę – samoprzylepna, usuwalna
   3.Naklejki A4 na blat – arkusz zawierający 6 usuwalnych naklejek (90x90 mm)
   4.Baner podłogowy A3 – samoprzylepny, wielokrotnego użytku
   5.Baner A3 na szybę – samoprzylepny, usuwalny
   6.Naklejka A3 na szybę – samoprzylepna, usuwalna
 • Instrukcje dotyczące rejestracji do BEZPŁATNEJ 6-miesięcznej subskrypcji usługi The Design Hub firmy OKI obsługiwanej przez Shoppa (1 subskrypcja na klienta)
 • Instrukcje dotyczące rejestracji do BEZPŁATNEJ 6-miesięcznej subskrypcji oprogramowania ABBYY FineScanner (1 subskrypcja na klienta).
 • Dostęp do szablonów oznaczeń „Adapt Today” dostosowanych do sektora, w którym działa firma klienta
8.Szacowana wartość pakietu „Adapt Today” Business Agility Pack wynosi około 2200 PLN:
 • Zestaw nośników A4 lub A3 (w tym koszty pakowania i wysyłki) – ok. 450 PLN
 • 66-miesięczna subskrypcja usługi The Design Hub – 680 PLN
 • 6-miesięczna subskrypcja oprogramowania ABBYY FineScanner – 60-270 PLN(zalecana cena detaliczna zależy od kraju)
 • Dostęp do szablonów oznaczeń „Adapt Today” dostosowanych do sektora, w którym działa firma klienta – ok. 1130 PLN(50 szablonów o szacowanej wartości 23 PLN/szablon)
9.

Należy pamiętać, że bezpłatne nośniki i projekty zostały przetestowane wyłącznie na drukarkach OKI objętych promocją wymienionych w punkcie 3 powyżej. Firma OKI nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy, które mogą wyniknąć w wyniku używania nośników lub projektów z innymi drukarkami.

10.

Należy pamiętać, że 6-miesięczna subskrypcja usługi The Design Hub jest dostarczana przez firmę SHOPPA AB i wymaga zarejestrowania użytkownika do 31 marca 2021 r.

11.

Należy pamiętać, że 6-miesięczna subskrypcja aplikacji ABBYY FineScanner jest dostarczana przez firmę ABBYY i wymaga rejestracji w terminie do 31 marca 2021 r.


Informacje prawne

12.

Firma OKI zastrzega sobie prawo do zmiany, przedłużenia lub zakończenia promocji w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

13.

Firma OKI przestrzega wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy OKI: www.oki.com/pl/printing/privacy-policy/

14.

Niniejsza promocja obowiązuje w terminie od 10 listopada 2020 r. do 30 Czerwca 2021 r. i podlega przepisom prawa i jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram