Najważniejsze wskazówki dotyczące ponownego otwarcia biura w bezpieczny sposób

Pracownicy biurowi stopniowo wracają do swoich miejsc pracy po wcześniejszym wykonywaniu pracy w trybie home office wymaganym ze względu na narzucone przez rząd obostrzenia. Wielu pracowników cieszy się, że będzie mogło ponownie oddzielić życie zawodowe od prywatnego. Wielu z nich może jednak mieć pewne obawy dotyczące bezpieczeństwa powrotu do biura w czasach, gdy Covid-19 nadal stanowi zagrożenie. Firmy powinny podjąć liczne działania, aby zapewnić pracownikom bezpieczny i komfortowy powrót do wspólnych miejsc pracy. 
 
Według agencji Center For Disease Control (CDC) czyszczenie widocznie zabrudzonych powierzchni i dezynfekowanie ich stanowi najlepszą praktykę w kwestii ochrony przed rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19 i innych chorób układu oddechowego w domach i miejscach użyteczności publicznej. 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przedmioty, które są regularnie i powszechnie używane, takie jak drukarki, czajniki, kuchenki mikrofalowe i klamki od drzwi. Organy służby zdrowia zalecają, aby do dezynfekcji powierzchni stosować roztwór antyseptyczny na bazie alkoholu, składający się z co najmniej 70% alkoholu i 30% wody. 

Najważniejsze wskazówki firmy OKI Europe Ltd:

1. Dokładne i regularne czyszczenie i dezynfekowanie

 • Należy dokładnie oczyszczać całe miejsce pracy.  
 • Należy ustanowić harmonogram częstego czyszczenia, aby zapewnić dezynfekcję biura i wszystkich miejsc ogólnodostępnych w ciągu dnia i na koniec każdego dnia roboczego.
 • Należy zapewnić środki dezynfekujące do rąk w całym biurze – przy wejściu oraz w częściach wspólnych. 
 • Na tablicach ogłoszeń należy umieścić powiadomienia przypominające pracownikom o regularnym myciu rąk.

2. Utrzymywanie w czystości urządzeń takich jak drukarki OKI

 • Drukarki należy czyścić odpowiednimi środkami czyszczącymi, aby zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu sprzętu. Nie należy używać mocnych środków chemicznych, których podstawowym składnikiem jest wybielacz, substancje ścierne, amoniak lub nadtlenek. 
 • Do dezynfekcji należy używać wyłącznie środków czyszczących na bazie alkoholu, składających się z co najmniej 70% alkoholu izopropylowego i 30% wody – zgodnie z zaleceniami CDC.
 • Przed przystąpieniem do czyszczenia należy założyć rękawice jednorazowe (lateksowe lub nitrylowe) i odłączyć drukarkę od zasilania.
 • Najpierw należy sprawdzić działanie środka na małym obszarze. Należy unikać spryskiwania drukarki roztworami czyszczącymi oraz stosowania papierowych ręczników i chusteczek.
 • Należy zwilżyć ściereczkę z mikrofibry roztworem czyszczącym i wytrzeć nią całą powierzchnię urządzenia, zwracając szczególną uwagę na elementy, które są najczęściej dotykane, w tym przyciski.
 • W przypadku czyszczenia drukarek wielofunkcyjnych, których używa się do skanowania i kopiowania dokumentów, nie należy stosować środka czyszczącego bezpośrednio na szybę skanera. Szybę skanera i podajnik dokumentów (ADF) należy przetrzeć czystą ściereczką z mikrofibry delikatnie zwilżoną wodą. 
 • Przed podłączeniem drukarki do zasilania należy sprawdzić, czy wszystkie wyczyszczone powierzchnie już wyschły. 
 • Na koniec należy wyrzucić rękawice i dokładnie umyć ręce.

3. Wytyczne i procedury dotyczące bezpieczeństwa

 • Należy dokładnie śledzić wytyczne rządu i WHO.
 • Należy zaktualizować zasady BHP obowiązujące w firmie i upewnić się, że zostały one przekazane wszystkim pracownikom i przez nich zrozumiane.
 • Należy ograniczyć liczbę pracowników przebywających jednocześnie w biurze.
 • Należy ograniczyć wpuszczanie gości do biura lub tego unikać.

4. Polityka dotycząca zdrowia i chorób

 • Należy zaktualizować politykę dotyczącą zdrowia i chorób, aby uwzględnić w niej specjalne wytyczne dotyczące Covid-19. 
 • Należy upewnić się, że pracownicy czują się komfortowo i są świadomi potrzeby zgłaszania potencjalnych objawów wirusa Covid-19.  
 • Należy poprosić pracowników, aby pozostali w domu, jeśli źle się czują. Pracownicy, u których występują objawy wirusa Covid-19, powinni postępować zgodnie z wytycznymi rządowymi i zdecydować się na samoizolację.
 • Należy wdrożyć proces śledzenia i monitorowania w celu identyfikacji pracowników, którzy mogli być narażeni na kontakt z wirusem i poproszenia ich o samoizolację.

5. Egzekwowanie przestrzegania ograniczania kontaktu między ludźmi w biurze

 • Należy zarządzać liczbą pracowników w biurze, aby ułatwić im przestrzeganie zachowywania dystansu.
 • Należy zachowywać zalecaną odległość między biurkami i krzesłami. 
 • Należy wprowadzić jednokierunkową trasę poruszania się po biurze. 
 • Należy ograniczyć dozwoloną liczbę osób, które mogą przebywać w miejscach ogólnodostępnych, takich jak kuchnie/stołówki, toalety i sale konferencyjne.
 • Należy korzystać z oznaczeń, aby przypominać pracownikom o zachowaniu bezpiecznej odległości od siebie nawzajem. 
 
Zapewnienie, że pracownicy przestrzegają wytycznych dotyczących zachowywania dystansu, może okazać się jednym z największych wyzwań związanych z ponownym otwarciem biur. Aby pomóc firmom sprostać temu wyzwaniu, firma OKI rozpoczęła inicjatywę dostarczania bezpłatnych* grafik i materiałów przypominających o zachowaniu odległości. Inicjatywa ta, zapoczątkowana we współpracy z firmą Floralabels, umożliwia szybkie i łatwe tworzenie samoprzylepnych naklejek podłogowych i okiennych przypominających o zachowaniu dystansu. 
Bezpłatne wzory pomogą chronić zdrowie pracowników i gości, przypominając im, by zachowywali między sobą dystans dwóch metrów. Naklejki są dostępne w trzech formatach: samoprzylepny krążek podłogowy (285 × 285 mm) i samoprzylepne prostokątne banery podłogowe w dwóch rozmiarach (215 × 900 mm i 297 × 1320 mm). Można je wydrukować na dowolnej drukarce kolorowej A3.

Bezpieczne i łatwe przejście do normalności

Po powrocie do nowej normalności pracownicy biurowi będą musieli dostosować się do nowego środowiska i sposobu pracy. Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, firmy mogą ułatwić pracownikom powrót do pracy w biurze i zadbać o ich bezpieczeństwo.
 

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.