*Regulamin


 
  1. W celu wsparcia jak największej liczby firm i organizacji, oferta jest ograniczona do 1 pudełka mediów na firmę lub organizację, według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania zapasów.Zarówno komercyjne, jak i prywatne firmy i organizacje mogą ubiegać się o zestaw mediów do zachowania dystansu społecznego. Aby uczestniczyć e ofercie, Twoja siedziba (klienci komercyjni) lub stałe miejsce zamieszkania (klienci prywatni) musi znajdować się w Polsce.Aby skorzystać z tej bezpłatnej oferty, musisz mieć ukończone 18 lat.
  2. Zestaw oferowanych bezpłatnych mediów jest odpowiedni do użytku tylko z drukarkami OKI z serii C800, z nimi został też przetestowany . OKI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikające z nośników lub projektów używanych z innymi drukarkami.OKI zastrzega sobie prawo do zmiany, rozszerzenia lub rozwiązania niniejszej oferty bezpłatnych mediów bez uprzedniego powiadomienia.
  3. Ta oferta bezpłatnych mediów podlega wyłącznemu prawu i jurysdykcji Anglii i Walii.

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram