Podpora a servis

Jak identifikovat problémy s kvalitou tisku na barevné tiskárně nebo multifunkčním zařízení

Tento článek popisuje použití nástroje OKI CMYK Downloader, který umožňuje vytisknout zkušební stránky pro azurovou, purpurovou, žlutou a černou barvu na tiskárně nebo multifunkčním zařízení k usnadnění diagnostiky příčiny problémů s kvalitou tisku.


Požadavky:

  • Program OKI CMYK Downloader
  • Počítač PC s operačním systémem Windows XP nebo novějším
  • Barevná tiskárna nebo multifunkční zařízení OKI
Zobrazí se následující okno. Kliknutím na tlačítko Unzip (Rozbalit) extrahujte soubory do složky pojmenované „C:\Oki CMYK test page downloader utility“.

2) Spuštění programu

Na počítači přejděte do složky „C:\Oki CMYK test page downloader utility“ a dvakrát klikněte na program OkiCMYKDownloader (je označen červeným kroužkem na níže uvedeném snímku obrazovky).
Když se zobrazí následující okno a tiskárna je připojena přes kabel USB, stačí kliknout na tlačítko Connect (Připojit). Pokud je připojena k síti, vyberte přepínač TCP/IP (Discovery) (TCP/IP (Zjistit)) a klikněte na tlačítko Connect (Připojit):
Když se zobrazí následující okno, stačí kliknout na tlačítko OK.
Když se zobrazí následující okno, vyberte kliknutím na příslušný přepínač v sekci Test File (Zkušební soubor) počet stránek, které si přejete vytisknout. Přepínač All (Vše) zajistí vytištění stránek pro azurovou, purpurovou, žlutou a černou barvu, zatímco po výběru přepínače C Only (Pouze azurový) se vytiskne jedna stránka pro azurovou barvu, po výběru přepínače M Only (Pouze purpurový) se vytiskne jedna stránka pro purpurovou barvu a tak dále pro další dvě Príslušenstvo.
 
Poté jedním kliknutím vyberte tiskárnu v poskytnutém seznamu a klikněte na tlačítko Download (Stáhnout).
Nástroj následně odešle požadovaný zkušební soubor k vytištění do zařízení.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram