SENDYS Explorer

SENDYS Explorer Connectors


Přesnost, konzistence a bezpečnost při každém skenování

Nabídka sady konektorů

Se softwarem SENDYS Explorer můžete skenovat a tisknout dokumenty přímo do nebo z cloudových aplikací, jako jsou Dropbox, OneDrive, Google Drive a Microsoft Sharepoint.

Cloud_Application_Logos

Rozhraní SENDYS

Platforma SENDYS Explorer dále nabízí připojení Flex Connector, které umožňuje vytvářet automatizované pracovní postupy skenování dokumentů a nahrávat plně formátované, digitalizované soubory do systému správy dokumentů, čímž získáváte úplnou kontrolu nad způsobem vaší práce s dokumenty.


Připojení Flex Connector umožňuje zvolit způsob skenování, přenášení a sdílení dokumentů. Zaručuje přesnost a konzistenci při každém skenování, zajišťuje zabezpečení dokumentů a zvyšuje účinnost a efektivitu pracovních postupů.


Přizpůsobte si aplikaci SENDYS Explorer a chytré multifunkční zařízení OKI a pracujte svým způsobem prostřednictvím vytváření přizpůsobených pracovních postupů.

Víření

Hlavní funkce připojení SENDYS Explorer Flex Connector:


  • Pracovní postupy skenování usnadňují úlohy směrování
  • Přizpůsobené zkratky pracovních postupů jsou snadno přístupné z předního panelu SENDYS (MFP, smartphone)
  • Konfigurujte vstupy dokumentů, automaticky vytvářejte složky a generujte názvy souborů, mažte a převádějte obrázky a specifikujte případná další metadata
  • Odesílejte výstupy do celé řady různých druhů úložišť, např. souborový systém, sdílená složka Samba/Network a FTP, což vám umožní integrovat řešení správy dokumentů jiných výrobců (hostovaných místně nebo v cloudu)
  • Rychlé dávkové skenování a automatické pracovní postupy pro dokumenty používající funkce čarového kódu
Víření

Hlavní vlastnosti připojení FLEX Connector Plus:


  • Zahrnuje všechny funkce připojení Flex Connector
  • Zónové OCR, umožňuje z dokumentu extrahovat datová pole, která budou použita jako metadata, jež mohou být automaticky importována do libovolné aplikace jiného výrobce (například extrakce jména zákazníka z faktury při automatickém zpracování)
  • Ověřte extrahované údaje na multifunkční tiskárně OKI
  • Zjednodušte skenování odebráním černých stránek a automatickým otáčením stránek


                                    

Klikněte sem a získejte další informace o rozhraní SENDYS Explorer Flex Connector a Flex Connector Plus.     

Další informace

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram