Nástroje

PaperCut


Převezměte kontrolu nad správou tiskáren, kopírek a multifunkčních zařízení.

Aplikace PaperCut MF umožňuje provádět správu tiskových výstupů a snižovat náklady a dopad na životní prostředí prostřednictvím lepšího řízení a analýzy. Zahrnuje vložený software, který se spouští v kopírce nebo multifunkčním zařízení a umožňuje sledovat, řídit a zabezpečovat uvolnění tisku přímo z panelu zařízení.

Objevte výhody

  • Sledování všech multifunkčních zařízení a tiskáren
  • Uvolnění zabezpečeného tisku
  • Kontrola a vytváření zpráv o využití
  • Získání nákladů zpět
  • Prosazení zásad tisku
  • Minimalizace plýtvání
  • Tisk z webu
  • Na stejnou licenci lze zaregistrovat několik zařízení
Snímky obrazovek aplikace PaperCut

Centralizovaná správa

Správci systému mají plný přístup ke správě a konfiguraci přes důvěrně známé webové rozhraní. Stránka řídicího panelu přináší klíčové informace v reálném čase, jako jsou aktualizace aktivit a stavu systému, informace o trendech a statistické údaje z poslední aktivity, například počet vytištěných stránek a míra dopadu na životní prostředí. To také umožňuje správci mít úplnou kontrolu nad volitelnou fakturací klientů a účtu, definováním podnikových zásad tisku a podporou organizace v úsilí odstranit plýtvání a změnit chování uživatelů.

Sledování veškerých aktivit

Webové vytváření zpráv aplikací PaperCut
Aplikace PaperCut také zahrnuje vytváření zpráv, které pokrývá veškeré oblasti od podrobných protokolů stránek po souhrny podle uživatele, oddělení, zařízení nebo dopadu na životní prostředí. Tyto zprávy jsou dostupné pro online prohlížení, tisk nebo export. Správci mohou kontrolovat obsah tiskových aktivit. Vedle výkonných funkcí pro sledování a vytváření zpráv mohou správci využívat širokou řadu auditních funkcí, jako je používání vodoznaků pro sledování původu dokumentů a zvýšení zabezpečení.

Tisk „Find-Me“

Tisk Find-Me, který je klíčovou vlastností aplikace PaperCut, umožňuje uživatelům tisknout do globální virtuální fronty. Úlohy jsou pozastaveny a tisk proběhne pouze v případě, že je uživatel uvolní na libovolném kompatibilním multifunkčním zařízení nebo tiskárně. Tím je zajištěno zvýšené zabezpečení dokumentů a pohodlí. Tisk Find-Me také minimalizuje plýtvání, přičemž bylo prokázáno, že ve velmi vytížených kancelářských prostředích snižuje objem tiskových výstupů až o 20 %.

Mobilní tisk

Mobilní tisk prostřednictvím aplikace PaperCut
Aplikace PaperCut MF je dodávána s mobilní aplikací, která pomáhá řešit výzvy týkající se mobilního tisku. Uživatelé mohou v jednoduchém uživatelském rozhraní přistupovat k úplné řadě funkcí aplikace PaperCut MF na smartphonech, tabletech a dalších mobilních zařízeních. Mezi tyto funkce patří ověřování, výběr účtu nebo tisk „Find-Me“.

Podrobnější informace o aplikaci PaperCut naleznete na webu

www.papercut.com

Související produkty

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram