Nástroje

Tisk FollowMe


Tisk FollowMe

Překonává výzvy konvenční implementace

Řešení FollowMe Printing zjednodušuje pracovní postup, přičemž minimalizuje plýtvání při tisku, chrání důvěrné dokumenty a zvyšuje produktivitu uživatelů. Řešení FollowMe Printing zajišťuje, že uživatelé tisknou pouze to, co potřebují, a tím zabraňuje zbytečnému tisku a plýtvání. Pomáhá také chránit důvěrnost dokumentů, kdy je dokument vytištěn až poté, co se uživatel nachází u výstupního zařízení.


Řešení FollowMe Printing vytváří virtuální prostředí pro tisk, v němž mohou uživatelé bezpečně provádět roaming a tisknout, kdy a kde to vyžadují, zcela nezávisle na zeměpisné poloze. Případná porucha nebo vyřazení výstupního zařízení z provozu není důvodem, který by měl negativně ovlivnit produktivitu uživatelů, protože řešení FollowMe Printing umožňuje uživatelům jednoduše přejít k jinému zařízení a uvolnit jejich tiskové úlohy.


Řešení FollowMe Embedded pro OKI, které je dostupné pro multifunkční tiskárny (MFP) OKI pomocí platformy sXP (smart Extendable Platform) společnosti OKI, včetně řad MC700, MB700 a ES94x5 MFP, poskytuje intuitivní uživatelské rozhraní, které umožňuje provádět správu zabezpečených tiskových úloh, registraci uživatelů a přiřazování nákladových kódů přímo z ovládacího panelu multifunkčních tiskáren.


Výkonný modul sledování a vytváření zpráv řešení FollowMe poskytuje přesné informace o nákladech a aktivitě jednotlivých uživatelů, zařízení nebo oddělení. Organizace tak mohou přijímat rozhodnutí podložená fakty vedoucí k optimalizaci tiskového prostředí nebo k lepší správě nákladů.

Objevte výhody

  • Minimalizace plýtvání při tisku
  • Snížení nákladů na tisk
  • Zvýšení produktivity uživatelů
  • Ochrana důvěrnosti dokumentů
  • Pohodlný a zabezpečený tisk pro všechny uživatele

Princip řešení FollowMe Printing

Řešení FollowMe Printing umožňuje uživatelům tisknout do sdílené tiskové fronty, používat roaming a uvolňovat tiskové úlohy z libovolného povoleného výstupního zařízení. Tím je zajištěno zachování důvěrnosti tisku pro uživatele a snižuje se plýtvání při tisku způsobené dokumenty, které zůstanou nezkompletované v tiskárně.

Řešení FollowMe spolupracuje se zařízeními od všech výrobců tiskáren a zajišťuje použitelnost a přizpůsobitelnost v rozmanitých tiskových prostředích, podporujících hostitelský i kancelářský tisk.

Princip_řešení_FollowMe_Printing
  • Tiskový roaming: Uvolňujte tiskové úlohy z libovolného povoleného tiskového zařízení. Vyvarujte se přerušení práce, pokud jsou tiskárny zaneprázdněné nebo vyřazené z provozu. Není nutné konfigurovat tiskové ovladače v počítači.
  • Osobní tisk: Každý uživatel má osobní zkušenosti s tiskem. Důvěrný tisk na sdílených zařízeních. Není nutné spěchat k tiskárně k vyzvednutí důvěrných výtisků.
  • Delegovaný tisk: Asistenti mohou tisknout jménem vedoucích pracovníků. Oddělení si zachovají produktivitu i při nepřítomnosti pracovníků. Sdílejte bezpečně tiskové úlohy bez asistence oddělení IT.

Související produkty

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram