Jak odhalit padělek


Banner podpory
Je dokázáno, že padělané skenovací zboží je nebezpečné a porušuje práva duševního vlastnictví. Aby vám pomohla se lépe chránit, představila společnost OKI na balení svého originálního spotřebního materiálu nový štítek s hologramem.

Co je padělaný tiskový spotřební materiál?

  • Padělek může být imitací balení nebo produktu, který je vydáván za původní spotřební materiál vyrobený originálním výrobcem vybavení (OKI)
  • Padělaný produkt je často vyráběn ve špatných podmínkách a zisk z prodeje je navázán na organizovaný zločin a terorismus
  • Padělané skenovací zboží může představovat velmi reálnou hrozbu pro vaše zdraví a bezpečnost, vaše pracovní prostředí a peníze, které jste investovali do tiskárny
  • Je nezákonné vědomě prodávat, vlastnit, používat nebo distribuovat padělané skenovací zboží
  • Vždy nakupujte originální spotřební materiál od autorizovaného prodejce OKI

Jak pomůže nový hologram společnosti OKI s vaší ochranou?

Nový štítek s hologramem obsahuje několik důležitých bezpečnostních opatření, která jsou vytvořena tak, aby byla padělateli nezjistitelná a poskytovala vám jednoduchý postup, jak zkontrolovat pravost vašeho spotřebního materiálu.

Originál nebo padělek?

Nový štítek s hologramem vypadá takto:

Ověřte si pravost spotřebního materiálu během několika sekund

Hlavními vizuální bezpečnostní prvky jsou měnící se snímky, které se objevují v okénku nalevo od loga OKI, a horizontální pásek za bezpečnostním kódem.

Obr. 1 Budete-li kroutit hologramem pod různými úhly, objeví se čtyři samostatné prvky.

Obr. 2 Při otočení balením produktu a hologramem o 90° se budou na horizontálním pásku střídat pozitivní a negativní barva pozadí.

Pokud si nejste jistí, zda výše uvedené části fungují správně, nebo máte pochybnosti o integritě spotřebního materiálu, který jste si zakoupili, klepněte na níže uvedený odkaz a zadejte jedinečný bezpečnostní kód uvedený na hologramu, abyste si ověřili jeho pravost.

Klikněte na tento odkaz >

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram