Vyjádření OKI ke koronaviru


Vzhledem ke stále se vyvíjející situaci s koronavirem (COVID-19) zavedla OKI Europe řadu opatření, která zahrnují:
 
- ochranu bezpečnosti zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků
- opatření pro podporu nepřerušeného prodeje v zasažených zemích
- zajištění dostupnosti našich produktů a spotřebního materiálu a poskytování podpory našim partnerům a zákazníkům.

Ochrana bezpečnosti zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků a opatření pro podporu nepřerušeného prodeje

Dodržujeme pokyny státní správy a samosprávy jednotlivých zemí. Spustili jsme plán zachování provozu, abychom zajistili plnění požadavků našich zákazníků a obchodních partnerů a zároveň chránili naše zaměstnance. Za účelem zabránění nákazy zaměstnanců jsme odložili veškeré pracovní cesty a pro schůzky využíváme alternativní metody. Zaměstnanci jsou také vybaveni pro práci na dálku.
 
Přijatá opatření vycházejí z oznámení Světové zdravotnické organizace (WHO) pro země, ve kterých působíme, a z pokynů místní správy a samosprávy. Opatření budou průběžně upravována pro každou zemi.

Zajištění dostupnosti našich produktů a spotřebního materiálu a poskytování podpory našim partnerům a zákazníkům

Počáteční vypuknutí koronaviru v kombinaci s dopadem nedávných silných bouří mělo za následek dočasné přerušení provozu jednoho z našich výrobních závodů. Byla zavedena opatření, která pomohou dohnat ztracený čas ve výrobě. Závod je nyní z 90 % funkční. 
Abychom minimalizovali dopad na naše zákazníky a obchodní partnery, využíváme pro dodávky spotřebního materiálu leteckou dopravu. 
 
Zákaznická podpora bude nadále k dispozici prostřednictvím stránky „kontaktujte nás“ na webové stránce OKI. Aktuální situace však může mít za následek určité zpoždění při vyřizování vašich dotazů. Kromě toho může mít uzavření některých obcí dopad na servis, služby a dodávky do těchto míst. 
 
OKI Europe pozorně sleduje situaci a bude poskytovat aktualizace podle vývoje situace.
 
Datum prohlášení: 18.03.2020

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.