Naše tipy pro podnikání v nejisté době

Javier Lopez, General Manager Vertical Solutions ve společnosti OKI Europe, radí, jak mohou podniky zlepšit svou schopnost přizpůsobovat se neočekávaným výzvám.

Pružnost je v kontextu podnikání více než jen zvučným slovem. Již nějakou dobu je toto slovo v obchodní hantýrce používáno ve vztahu k flexibilním způsobům práce. V poslední době se však pružnost či agilita začala používat v souvislosti s tím, jak dobře se firmy dokáží přizpůsobit náhlým změnám a během krátké doby přejít na nový provozní model. Obchodní pružnost již nadále není pouze „užitečným doplňkem“. Důsledkem pandemie covid-19 se stala jedním ze základních faktorů úspěchu při podnikání. 
 
S ohledem na to si můžete přečíst několik užitečných tipů, jak přejít na pružnější obchodní model:

1.    Vždy myslete dopředu

Pandemii covid-19 a její následky mohl předvídat jen málokdo, avšak při řešení nejistých situací je zcela zásadní myslet dopředu a mít záložní plány pro celou řadu scénářů, které mohou nastat. V tom vám může pomoci například software pro plánování, ačkoliv je velmi nepravděpodobné, že budete moci předpovědět každý scénář, který by mohl při vašem podnikání nastat. Vyplatí se pozorně sledovat spotřebitelské a společenské trendy a analyzovat trhy, neboť vám to pomůže v předvídání nadcházejících změn a související přípravě.

2.    Přizpůsobujte se a diverzifikujte

Firmy, které se dokáží rychle a efektivně přizpůsobit nepříznivé situaci, zvládnou víc než jen přežívat – pokud tyto výzvy promění v příležitosti, mohou prosperovat. Diverzifikací svého podnikání můžete uspokojovat proměnlivou poptávku zákazníků a přizpůsobovat se tržním trendům, neboť můžete nabízet nové služby a vstupovat na nové trhy, čímž si zajistíte další zdroje příjmů.
 
Například rodinná společnost TeaClub, která v Polsku podniká v dovozu čaje, si všimla rostoucí poptávky po personalizovaných produktech a uvědomila si, že by tak mohla nejen navýšit věrnost svých zákazníků, ale také své tržby. S tím jí pak pomohla pětibarevná tiskárna etiket Pro1050 od společnosti OKI. Nyní je flexibilní při tisku personalizovaných etiket na vyžádání a dokáže uspokojit náročné požadavky svých zákazníků.

3.    Investujte do nástrojů, které podporují flexibilitu

Vůbec nejdůležitějším faktorem jsou vaši zaměstnanci, neboť právě oni v konečném důsledku rozhodují o úspěchu vašeho podnikání. Aby však mohli ve své práci vyniknout a rychle se přizpůsobovat neočekávaným změnám, potřebují mít k dispozici nástroje a technologie pro větší flexibilitu. 


Vezměme si například dopad pandemie na maloobchod, ať už jde o pohotové přizpůsobování se neustálým změnám vládních nařízení, pomoc nakupujícím rychle a snadno najít základní zboží, nebo ujišťování zákazníků, že v prodejně dbají na jejich bezpečnost. Maloobchodníci, kteří používají barevné tiskárny od společnosti OKI, mohou rychle tisknout bannery, podlahové samolepky, grafiku na výlohy, plakáty a voděodolná či perforovaná média, pomocí kterých mohou efektivně komunikovat opatření, jako je například zachovávání dostatečných rozestupů.

4.    Rozhodujte se na základě současných dat

Spousta manažerů provádí zásadní rozhodnutí na základě historických dat namísto toho, aby porozuměli současné situaci a svá řešení jí přizpůsobili. Důležitá rozhodnutí, úsilí a investice mohou být promarněny, a to jen proto, že podnik zastává reaktivní přístup namísto proaktivního. V takových případech nakonec až příliš často platí rčení „pozdě bycha honit“. Pokud je to možné, dbejte na současná, nebo alespoň nejaktuálnější data. Vašemu podniku to pomůže udržet si přehled nad aktuálním děním, přizpůsobit se vyvíjejícím se situacím a předvídat, co může nastat dál.
 
Tisková řešení OKI zahrnují praktické nástroje poskytující statistiky, díky kterým získáte jistotu, že pro své potřeby používáte to správné zařízení. Kreativní platforma společnosti OKI The Design Hub kromě toho sleduje stav vašeho tiskového zařízení OKI včetně úrovní spotřebního materiálu a automaticky vás upozorňuje, pokud je potřeba jej doplnit. Zajišťuje tak nepřetržitý bezproblémový tisk bez nutnosti předčasného naskladňování zásob spotřebního materiálu.

Výhled do budoucna

Pro dosažení větší pružnosti je klíčová schopnost neustále se učit, přizpůsobovat se a optimalizovat podnikání tak, abyste našli možná východiska ze situací, které se mnohdy zdají jako neřešitelné. To vyžaduje řádné porozumění proměnlivému obchodnímu prostředí, přijetí nástrojů podporujících flexibilitu a upuštění od rozhodování vycházejícího z minulých událostí. V kombinaci se silnou a zdravou dávkou optimismu vám tyto kroky pomohou chránit podnikání před neočekávanými situacemi.  


Prostředkem, který vám pomůže rychle a snadno se přizpůsobit proměnlivým podmínkám, může být právě firemní tisk. V průběhu roku 2020 společnost OKI Europe podpořila více než 700 podniků a organizací v řadě odvětví, včetně maloobchodu, pohostinství, vzdělávání, státní správy a samosprávy, dopravy a dalších. 

Interní řešení OKI pro tisk štítků a obalů umožní zajistit vše od informování zákazníků, pracovníků ve zdravotnictví, dojíždějících osob až po rychlé dodávky potravin do domácností. Jak jednotlivé země zaváděly povinné nošení roušek, byla to společnost OKI, která svými řešeními pro tisk na přenosová média a tisk bílým tonerem nabídla možnost rychle a levně potiskovat roušky a ochranné oděvy na míru jako jeden ze způsobů, jak lidi podnítit k jejich nošení.

Informace o konkrétních médiích, která by měla být použita s tiskárnami OKI pro aplikace uvedené na této stránce, získáte od místního certifikovaného prodejce nebo nás kontaktujte.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram