Z pandemie zpět do normálu: Jak mohou maloobchodníci nalákat zákazníky zpátky do prodejen

Javier Lopez, generální manažer divize Vertical Solutions EMEA společnosti OKI Europe, sdílí klíčové kroky, které by měli zvážit maloobchodníci, aby se co nejlépe připravili a přizpůsobili nejisté budoucnosti
 

Zavoláme vám zpět | Další informace |

Maloobchodníci se vzpamatovávají z dopadů COVID-19. Tato pandemie nám udělila několik důležitých lekcí. Mimo jiné nás naučila, že musíme očekávat neočekávatelné. Aby však v takové zkoušce obstály maloobchody všech velikostí, od oděvních butiků po obchodní domy, i nezávislí výrobci jídel a nápojů, nemohou pouze vyčkávat. Aby přežili a byli dlouhodobě úspěšní, musí být připraveni se kdykoli a rychle přizpůsobit.
 
Tato pandemie je jen jedním z příkladů obrovských nástrah, se kterými se maloobchodní sektor musí vypořádat. Dle informací Panasonic Business a WBR Insights o evropském maloobchodním sektoru1 se nyní maloobchodníci potýkají s řadou problémů, mezi které patří udržitelnost, zážitek zákazníků, rostoucí poptávka zákazníků po personalizaci a stoupající ceny realit. Zatímco stávající překážky přetrvávají a další se pomalu vynořují, přidává se k nim otázka, jak se přizpůsobit příští nepředvídatelné situaci.  
 
Maloobchodníci by proto měli zvážit následující klíčové kroky, které jim mohou pomoci vypořádat se s případnými budoucími nástrahami:

1.    Posilte loajalitu a zapojte zákazníky

Každý maloobchodník si uvědomuje, jak důležitá je zákaznická loajalita. Ovšem během těchto nejistých časů jsou loajální zákazníci důležitější, než kdy dřív. Jen díky nim si lze udržet výnosy a prodej. Zapojení zákazníků je proto klíčem k tomu, abychom zajistili, že se k nám budou vracet. Maloobchodníci by tak měli na budování dobrých vztahů se zákazníky nepřetržitě pracovat. 
 
Zákaznické programy lze nabízet několika způsoby, od e-mailů a cílených reklam na sociálních sítích až po personalizované kupóny a nabídky založené na nákupním chování, které zákazníky nalákají do prodejen. Spousta maloobchodů už tyto praktiky využívá, ale výzkum provedený společností KPMG ukazuje, že stávající zákaznické programy na zákazníky nečiní dobrý dojem. Většina respondentů (78 %) uvedla, že kdyby nalezli lepší nabídku, přešli by ke konkurenci, zatímco 69 % respondentů uvedlo, že u většiny programů je příliš složité se k nim přihlásit a získat odměnu.2 
 
Přehodnocení a zjednodušení zákaznických programů povede k vytvoření lepších vztahů se zákazníky, ze kterých budou těžit obě strany. V kombinaci s vylepšenou personalizovanou komunikací, které docílíte pochopením toho, na které pobídky zákazníci nejlépe reagují, to může vést ke zlepšení zákaznického zážitku. S využitím správné technologie navíc může celá změna proběhnout relativně rychle a úsporně.

2.    Reagujte na měnící se trendy

Pokud chcete posílit loajalitu zákazníků a zlepšit vnímání vašeho podniku potenciálními zákazníky, musíte pochopit stávající a nové zákaznické trendy. Firmě, která je ohrožena nečekaným problémem, může zákaznická základna, která ví, že se firma přizpůsobí jejím měnícím se požadavkům, pomoci stabilizovat prodej. 
 
Jedním z takových právě rostoucích trendů, kterým se maloobchod může přizpůsobit, je udržitelnost. Přes 40 % evropských spotřebitelů očekává, že společnosti převezmou odpovědnost za dopady svého podnikání na životní prostředí. Další čtvrtina spotřebitelů bere při nákupu udržitelnost v potaz a hledí na dopady na životní prostředí, sociální odpovědnost a transparentnost toho, odkud produkt pochází.3 
 
Dle společnosti Deloitte maloobchodníci, pro které není udržitelnost prioritou, riskují, že nepřežijí příštích 5–10 let.4 Dalším klíčovým bodem k posílení vztahu se zákazníkem je tedy snaha promítnout zákaznické trendy do nabízených produktů a služeb a komunikovat, co tyto trendy znamenají pro vaši firmu.

3.    Investujte do technologií, které budou užitečné v těžkých chvílích

Abyste jako maloobchodníci zvládli nastalé problémy, je důležité být flexibilní a okamžitě se přizpůsobit. V tom může pomoci mimo jiné i správná technologie. Je potřeba realisticky zhodnotit, jak užitečná bude technologie, kterou chcete zařadit do své prodejny, když dojde k neočekávaným komplikacím.
 
Často se hovoří o experimentálních nákupních zážitcích využívajících technologie, které zákazníka pohltí, jako například rozšířená nebo virtuální realita. Ty mohou vylepšit zážitek z nákupu, avšak zároveň mohou být velice drahé a  návratnost takové investice může být diskutabilní. Maloobchodníci by měli zvažovat menší investice do technologií, které se osvědčují v každodenním provozu a které lze flexibilně přizpůsobit.
Podívejme se například na vizuální komunikaci. Schopnost tisknout značení a komunikaci se zákazníky přímo na místě a na vyžádání není užitečná pouze v každodenním provozu, ale může maloobchodníkům pomoct přizpůsobit se a odlišit se během nečekaných situací. Maloobchodníci se mohou rychle přizpůsobovat měnícím se zákaznickým trendům, poptávkám nebo vládním nařízením například instalací barevné tiskárny OKI nebo multifunkčního zařízení s bezkonkurenčními možnostmi zpracování médií, včetně tisku odolného vodě, UV záření nebo tisku na samolepicí média, které zpracuje velikosti od formátu A6 po formáty s délkou 1,3 m. Od personalizovaných etiket, udržitelných obalů, voucherů a letáků, přes značení na kasy a regály, samolepky na podlahy a okna, volně stojící a závěsné bannery, až po každodenní dokumentaci. Tohle vše a mnohem víc lze tisknout přímo na místě. S tím přichází také možnost dodávání personalizovaných produktů a služeb, udržitelnější obsluha, posun k novým provozním modelům nebo rychle se měnící značení na prodejně, které vylepší zákazníkův požitek z nákupu a zároveň zajistí jeho bezpečnost.

Připravte se na neznámé

Nemůžeme předvídat každý problém, který nastane dnes, zítra nebo kdykoli později. Ovšem maloobchodníci, kteří mají dobrý a silný vztah se zákazníky a kteří si všímají, přizpůsobují se měnícím se zákaznickým preferencím a chytře investují do zdrojů přispívajících k jejich flexibilitě, se nachází v nejlepší pozici, aby překonali každou překážku, která vyvstane. Jak psal již Charles Darwin v knize O původu druhů, ti, kdo se umí nejlépe přizpůsobit změnám, mají největší šanci na přežití.
Informace o konkrétních médiích, která by měla být použita s tiskárnami OKI pro aplikace uvedené na této stránce, získáte od místního certifikovaného prodejce nebo nás kontaktujte.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram