Proměna obchodních výzev v příležitosti

Rychlá reakce na neočekávané výzvy je v dnešním rychle se měnícím obchodním prostředí zásadní. Současné události tuto skutečnost jen podtrhly, ale pravdou je, že schopnost přizpůsobit se náhlým změnám byla pro přežití vždy rozhodující. Podniky, které dokáží rychle a efektivně reagovat na nepříznivé situace, mohou prosperovat, pokud tyto výzvy promění v příležitosti.  
 
Existuje mnoho příkladů podniků, které v reálném světě proměnily neočekávané výzvy v příležitosti. Společnost Netflix začínala jako služba předplatného DVD, ale navzdory rychlým dodacím lhůtám selhávala v plnění požadavků zákazníků a jejich okamžitého uspokojení. Společnost se tedy stala průkopníkem v online modelu streamování, což vedlo k jejímu výraznému růstu do celého světa. 
Další inspiraci můžeme hledat u malých podniků. Poté, co byla restaurace a vinotéka Top Cuvée během pandemie Covid-19 nucena dočasně uzavřít, přišla na způsob, jak zůstat k dispozici zákazníkům i během izolace, . a spustila online obchod Shop Cuvée. Zákazníci si mohou objednat jídlo, nápoje a další zboží z online obchodu a nechat si je doručit až domů.  
 
Vynalézavost, kterou prokazují světové značky, jako Netflix, i malé podniky, jako Top Cuvée, ukazuje, proč je rychlá akce tváří v tvář nepřízni osudu tak důležitá pro přežití a jak schopnost rychle přejít na nový model může vytvořit ziskové příležitosti z potenciálně katastrofického scénáře.  

Příprava na neznámou budoucnost

Výzkum společnosti McKinsey uvádí, že obchodní prostředí jsou stále složitější a proměnlivější, přičemž dvě třetiny podniků tvrdí, že jejich odvětví se vyznačují rychlou změnou. Rok 2020 zdůraznil, jak důležité je připravit se na neočekávané události. 
Tisk dokáže pomoci organizacím rychle a efektivně se přizpůsobit prudce se měnícímu světu a připravit se na neočekávané výzvy, které může přinést budoucnost. OKI Europe pomáhá podnikům a organizacím změnit se a připravit se na neznámé, protože svět kolem nás se neustále vyvíjí a udržet krok s tempem tohoto vývoje se často může zdát nemožné. 
 
Společnost OKI Europe během pandemie podpořila více než 700 podniků a organizací v řadě odvětví, včetně maloobchodu, pohostinství, vzdělávání, vládních podniků, dopravy a dalších.  Interní řešení OKI pro tisk štítků a obalů zajistí vše od zabezpečení zákazníků, pracovníků ve zdravotnictví, dojíždějících osob a studentů až po jistotu rychlého dodání potravin do potřebných rodin. Povinné nošení roušek, zavedené v mnoha zemích, podpořila společnost OKI rychlou a nákladově efektivnním přípravou roušek a ochranných tkanin na vyžádání.
 
Zavedení správných řešení a nástrojů zajišťuje podnikům a organizacím flexibilitu k rychlé reakci na měnící se provozní pokyny a předpisy, tržní a sociální trendy i poptávku spotřebitelů. 
Řešení společnosti OKI umožňují firmám bez námahy navrhovat, přizpůsobovat a vytvářet komunikaci se zákazníky v profesionální kvalitě, interně a na vyžádání. Od plně přizpůsobených marketingových materiálů až po značení, štítky, obaly a další. Organizace mohou pracovat udržitelněji, získávat věrné zákazníky, zajistit opakované nákupy, snížit náklady a zkrátit doby realizace spojené s dodavateli třetích stran. To jim umožňuje rychlé a bezproblémové přizpůsobení podmínkám provozu a zároveň udržovat informovanost zákazníků.
Informace o konkrétních médiích, která by měla být použita s tiskárnami OKI pro aplikace uvedené na této stránce, získáte od místního certifikovaného prodejce nebo nás kontaktujte.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram