Branschlösningar

OKI-lösningar för vårdbranschen


 Sjukvård

Vårdbranschen blir allt mer komplicerad, med leverantörer som uppmanas leverera omsorg med hög kvalitet, patientsäkerhet som ska säkerställas och verksamhet som ska förbättras i tider med pressade budgetar. 


För att möta dessa utmaningar kräver vårdorganisationer, bland annat sjukhus, laboratorier och apotek, integrerade, patientcentrerade lösningar för att förbättra affärsprocesser och övervinna de största utmaningarna.

Primära utmaningar

  • Att hålla systemen säkra och hålla patientdata konfidentiella är stora problem. Att bevara sekretessen för känslig information är avgörande
  • Pappersbaserade processer på apoteket för bearbetning av recept är tids-, kostnads- och resurskrävande åtgärder
  • Medicinska tester går långsammare pga. utdragna administrationsprocesser, vilket lägger till tid och pengar till processen
  • Alla utskriftslösningar ger inte tillräckligt hög kvalitet för medicinska bilder vilket kan spärra användningen av medicinsk utrustning, vilket påverkar läkarnas möjlighet att ställa rätt diagnoser vilket i sin tur leder till förseningar. IT-lösningar som inte har samarbetsfunktioner kan ha en negativ effekt på hälso- och sjukvården

Hur OKI kan hjälpa dig förbättra verksamheten

Säkerställa privat vårdinformation hålls skyddad och säker

Alla vårdtjänster hanterar stora volymer av mycket känsliga personuppgifter, vilket gör säkerheten och dataskydd otroligt viktig för varje leverantör. 


De senaste OKI MFP-enheterna har inbyggd säkerhet som skyddar känslig patientinformation. 


Detta omfattar en krypterad säker utskriftsfunktion för skyddade utskrifter och användaråtkomstautentisering som säkerställer fullständig dokumentsekretess. 

Snabba upp arbetet och sänk kostnaderna på apoteket

I många länder är receptbearbetning på apoteket pappersbaserad och arbetsintensiv. 


Med hjälp av de senaste utskriftslösningar från OKI kan apoteken skanna receptet och digitalt skicka relevanta uppgifter, inklusive personnummer, i en streckkod tillbaka till vårdgivaren, vilket snabbar upp bearbetningen och garanterar noggrannheten.

Frigör värdefulla resurser och säkerställ riktigheten i patientprovtagningsprocessen

Medicinska provtagningar inom sjukvården är en arbetsintensiv process.

 

Receptionister bär den administrativa bördan och kontrollerar personnumren för patienter och söker i relevanta databaser för att skriva ut de relevanta resultaten. 


Genom att byta till en smart OKI MFP-enhet och ställa den i väntrummet kan man låta patienten använda sin ID-information till att skriva ut resultaten själv, vilket blir en patientcentrerad alternativ lösning som kan förbättra deras upplevelser samtidigt som den sparar både tid och pengar.  

Garantera flexibilitet, integration och enastående utskriftskvalitet med DICOM-inbäddade lösningar

Medicinsk bildutrustning, t.ex. röntgen, ultraljud och skannrar, ger läkaren bilder med diagnostisk kvalitet direkt till datorskärmen med hjälp av ett särskilt DICOM-protokoll (Digital Imaging COMmunication).


Vårdpersonalen kan minska tiden det tar att ställa diagnos och kostnaderna minskar eftersom det inte längre är nödvändigt att förbereda dyra medicinska filmer.


Men när det är obligatoriskt att skriva ut bilden uppstår en utmaning när det gäller integrering eftersom vanliga PostScript-skrivare måste anslutas till en DICOM-skrivarserver som kan sakta ned eller blockera medicinsk utrustning från användning.


OKI löser det här problemet genom att bädda in DICOM-intelligensen i skrivaren, vilket eliminerar behovet av ytterligare maskinvara och effektiviserar supporten via en enda kontaktpunkt.


En inbäddad lösning ger en överlägsen "nära" diagnostisk bildkvalitet och nu med DMe (DICOM Enhanced) bättre än någonsin i svartvitt för röntgen/ultraljud och till en lägre ägandekostnad.

Snabböversikt av dina fördelar

  • Den senaste säkra utskriftsprogramvaran från OKI gör det möjligt för vårdpersonal och läkare att lagra dokument på skrivaren, komma åt och skriva ut dem säkert, och sedan automatiskt radera de utskrivna dokumentfilerna
  • Digitaliserad receptbearbetning sparar tid och pengar och för verksamheten mer effektiv
  • Genom att flytta ut skrivarna till patientområden frigörs administrationstid vilket ger produktivitetsvinster för vårdleverantören
  • Kliniska samarbetslösningar ger tjänsteleverantörerna möjlighet att skapa patientrelaterade poster utan att avbryta avdelningens arbetsflöde. OKI:s DICOM-inbäddade skrivare stöder övergången från film och fotopapper till PACS

Boka rådgivning

Om du behöver ytterligare information eller om du vill boka in ett möte med någon av våra experter, tveka inte att kontakta oss.

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.