OKIs uttalande beträffande coronaviruset


I samband med att utvecklingen av coronaviruset (covid-19) fortskrider har OKI Europe vidtagit ett antal åtgärder, som omfattar följande:

-    skydda våra anställdas och deras familjers säkerhet och hälsa
-    fortsätta verksamheten i berörda länder
-    säkerställa tillgången på våra produkter, förbrukningsartiklar och support till partner och slutkunder.

Skydda våra anställdas säkerhet och hälsa och fortsätta verksamheten

Riktlinjer från lokala myndigheter följs för varje enskilt land och vår kontinuitetsplan har aktiverats för att säkerställa att vi kan fortsätta att hjälpa våra kunder och partner och samtidigt skydda våra anställdas hälsa.  För att förhindra att anställda smittas har alla affärsresor skjutits upp och möten utförs med alternativa metoder. Personal har utrustats för att kunna arbeta på distans.

De åtgärder som vidtagits är baserade på tillkännagivanden från Världshälsoorganisationen (WHO) för varje land där vi verkar, tillsammans med riktlinjerna från de lokala myndigheterna, och kommer att anpassas till varje land.

Säkerställa tillgången på våra produkter, förbrukningsartiklar och kundsupport

Det inledande utbrottet av coronaviruset, i kombination med effekterna av de kraftiga stormarna nyligen, ledde till en tillfällig störning på en av våra tillverkningsanläggningar. Processer har inrättats för att ta igen förlorad produktionstid och anläggningen är nu igång till 90 %.  För att minimera effekterna för partner och kunder fraktar dessutom OKI för närvarande beställningar av förbrukningsartiklar med flyg.

Kundsupport kommer att fortsätta att vara tillgänglig genom vår hotline eller via sidan ”Kontakta oss” på de lokala OKI-webbplatserna. Observera dock att det kan bli viss fördröjning i hanteringen av din förfrågan.  Dessutom kommer tyvärr reparationer på plats och beställningar att påverkas i vissa regioner där de lokala myndigheterna har infört restriktioner. 

OKI Europe följer situationen noggrant och fortsätter att ge uppdateringar när omständigheterna förändras.

Uttalandets datum: 18.3.2020

Kontakta OKI Europe

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995-2021 Oki Europe Ltd.